Bericht van de ZWO-commissie.

Bericht van de ZWO-commissie.

Zoals u in een vorig bericht hebt kunnen lezen hebben wij ( de aanwezigen tijdens de kerkdienst op 11 Juni 2023) mooie groetenkaarten verstuurd naar de bezoekers van opvang tehuis Bethania in Moldavië. We hebben de foto’s en een bedankje daarvan in Tsjerkepraat en op de website gepubliceerd. Groot was dan ook de verrassing toen we net voor de kerst een pakket kerstkaarten terug ontvingen van de kinderen en ouderen van Bethania, door hun zelf ondertekend en soms met een tekening erbij, en met een mooie brief van directeur Igor Kohaniuk. De kerstkaarten hebben we als commissie nog uit kunnen delen aan de bezoekers van onze kerkdienst van 24 december 2023.
Hieronder een foto van één van de kaarten en een vertaling van de brief.

Beste ZWO-commissie van de PKN-kerk te Kollumerzwaag
Beste broeders en zusters van de kerk in Kollumerzwaag,
Het was zo bemoedigend voor ons om te weten dat u voor ons bidt en dat u zelfs een speciale dienst heeft gewijd aan Bethania’s hulporganisatie ten behoeve van kinderen en ouderen.
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd en is van grote waarde voor ons. Jezus Christus wilde altijd liefde uitdelen en onze missie is het uitdelen van liefde en zorg van onze Heer aan alle mensen.
Wij danken God voor de broeders en zusters in Nederland die hun harten voor ons hebben geopend en die naast ons willen staan.
Daarbij was het zo mooi om groetenkaarten te ontvangen met de namen van uw kerkleden erop geschreven. Onze bezoekers waren zeer enthousiast om de kaarten te ontvangen en nog meer omdat deze kaarten speciaal voor ons ontworpen zijn.
De kinderen en de ouderen willen u bedanken en daarom hebben we kerstkaarten gemaakt voor u, ondertekend door de kinderen en de ouderen van ons project.
Namens het team van Bethania, personeel en vrijwilligers, en ook namens onze bezoekers, willen we u een gezegend Kerstfeest wensen en een vredig Nieuw Jaar.
Moge onze Heer Jezus Christus u en uw families zegenen met heel veel liefde en genade.
Groeten, Igor Kohaniuk, directeur van Bethania.

Vriendelijke groeten van de ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow