Kerstgroet 2020 aan adoptiekinderen en Granny’s

Kerstgroet 2020 aan adoptiekinderen en Granny’s

Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar weer namens onze gemeente een kerstkaart plus attentie gestuurd aan onze adoptiekinderen in Indonesië [Pikulan] en naar de beide Granny’s in Moldavië [Dorcas].

De adoptiekinderen ontvangen van ons een spelletje. De Granny’s een raamhanger.

Op de kaart staat de tekst:

aan u is heden in de stad van David een Redder geboren, die de Messias, de Heer, is.

Lucas 2 :11

moge het wonder dat Kerstmis is,
zich teder om je hart wikkelen
en u de stralende schoonheid
van Gods kostbaarste geschenk onthullen
de Heiland, die Christus de Heer is.

Gezegende kerstdagen gewenst
groet van de ZWO com. Protestantse Gemeente Kollumerzwaag

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow