Kerstgroet aan onze adoptiekinderen en Granny’s (ZWO)

Kerstgroet aan onze adoptiekinderen en Granny’s (ZWO)

Zoals gebruikelijk heeft de ZWO-commissie ook dit jaar weer namens onze gemeente een kerstkaart en een attentie gestuurd aan onze adoptiekinderen in Indonesië [Pikulan] en naar de beide Granny’s in Moldavië [Dorcas].

Wij hebben hen Gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2022 toegewenst.
Op één van de kaarten staat de volgende tekst:

Ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord.
Het is groot nieuws voor het hele volk.

Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here.
Lucas 2: 10, 11

Moge je tijdens het vieren van het kerstfeest
Gods herinnering voelen dat Hij nabij is
en dat Zijn liefde echt is.

Hartelijke groet van de ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow