Kerstgroet aan ons allemaal van onze adoptiekinderen en Granny’s

Kerstgroet aan ons allemaal van onze adoptiekinderen en Granny’s

Van de promotors van project Batu (waarin onze adoptiekinderen zitten) kregen we via de mail bericht waarin onder andere het volgende stond te lezen:
Het is even rustig geweest met de communicatie naar u toe. Maar de komende week krijgt u uw kerstkaart van uw adoptiekind per email toegezonden. En in Batu heeft het bestuur met de kinderen in kleinere groepen het kerstfeest gevierd zonder de ouders. Dit i.v.m. de corona maatregelen die daar nog steeds gelden. Ook een maatregel is dat de kinderen nu 2 uur per dag langer naar school moeten om de achterstand in te halen. Alle kinderen kregen een paar nieuwe schoenen en elk adoptiegezin krijgt net voor de kerstdagen een voedsel pakket. Hier is het afgelopen jaar door het bestuur in Batu flink voor gespaard.
Ook vertellen de promotors(Elzerd en Grietje)dat ze binnenkort met een groepje bestuursleden en andere promotors naar Indonesië gaan. Dus ik denk dat we daar nog wel meer van zullen horen.
Ze wensen ze ons allen Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2023 toe.
Bijgevoegd ziet u een kaart van één van de adoptiekinderen

En een kaart welke we van de Granny’s (via Dorcas)mochten ontvangen.
In de brief die bij de kaarten van de granny’s zat stond onder andere het volgende te lezen:
Het afgelopen jaar hebben wij veel kunnen betekenen voor kwetsbaren ouderen in onze projecten. Wij zijn dankbaar voor al het werk dat we voor en met onze granny’s konden doen,
dankzij uw aanhoudende steun en betrokkenheid.
Bent u benieuwd naar de kaarten van de andere adoptie kinderen?
Kijk dan even in “de Boei” op het ZWO info bord

Hartelijke groet van de ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow