Kerstupdate project adoptieouders in Batu

Kerstupdate project adoptieouders in Batu

Van Elzerd en Grietje Zijlstra, Promotors project Batu, ontvingen we het volgende bericht.

Het jaar 2020 loopt weer op z’n eind en 2021 komt in het zicht. Wat er dit jaar is gebeurd zal ons allemaal ons leven bij blijven. En dat geldt voor iedereen, ook aan het andere einde van de wereld. Wij hoeven ons voor ons dagelijks eten nog geen zorgen te maken, op andere plaatsen is het wel anders.
Ook in de projecten van Pikulan kwamen eind april de eerste vragen om hulp al binnen. Zo ook bij ons project, veel ouders verliezen hun werk. Ook verschillende ouders die voedsel aan de kant van de weg verkopen voor levensonderhoud kwamen in de problemen. Streetfood werd verboden, geen inkomen voor hun dagelijkse maaltijd, en zo kunnen wij nog wel even doorgaan.
De stichting Pikulan heeft hier op ingespeeld en vanaf april werden er iedere maand voedselpakketten uitgedeeld. Dit werd mede bekostigd uit de inkomsten uit de kringloopwinkel. Ook ons project krijgt iedere maand voor 143 adressen geld om de ouders van een voedselpakket te voorzien. Het bestuur in Batu koopt de goederen voor het pakket in en laat dan iedere dag een aantal ouders langs komen om het pakket op te halen.
Tot slot, willen u allen Gezegende Feestdagen toewensen.

Wij ontvingen ook foto’s uit Batu (zie hieronder) en een film. In de film zingen mevrouw Theedens en de medewerkers een lied voor ons. Tijdens het zingen komen de adoptie ouders en de kinderen er als een bladerend boek doorheen (ook kinderen die door ons worden gesteund). De voedselpakketten voor de maand december en de schoenen voor de kinderen worden opgehaald.

Door onze ZWO-commissie is € 500,- extra over gemaakt naar Pikulan t.b.v. BATU (o.a. voor voedselpakketten). Als u dat wilt kunt u natuurlijk altijd nog wat extra’s overmaken. Dit kan naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Pikulan.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow