Mooi bericht van de ZWO-commissie

Mooi bericht van de ZWO-commissie

Op zondag 11 juni heeft de commissie een ZWO-dienst georganiseerd, gericht op het project Fryslân foar Moldavië van KerkinActie. De collecte was toen voor de organisatie Bethania in Moldavië.

Moldavië is het armste land van Europa en veel mensen werken in het buitenland. Kinderen en ouderen krijgen daardoor niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Bethania heeft twee opvangcentra waar kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een maaltijd en zonodig psychosociale hulp krijgen. Ook worden er ouderen opgevangen.

Na de dienst hebben veel kerkleden de mooie groetkaarten, die gemaakt zijn door Nyncke Boersma en Bettie Couperus, getekend. Vervolgens heeft Jannie Boonstra, onze consulent van KerkinActie gezorgd dat de kaarten verstuurd zijn naar Bethania.

Inmiddels zijn de kaarten daar aangekomen en verdeeld onder de kinderen die naar de opvangcentra komen. Op de foto’s kunt u zien hoe de kaarten zijn ontvangen. De directeur, Igor, liet weten dat ze het allemaal heel bijzonder vinden dat een kerkgemeente in een dorp in Nederland hun deze mooie en persoonlijke kaarten hebben gestuurd.

De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow