Nieuws van onze adoptiekinderen

Nieuws van onze adoptiekinderen

We hebben van de adoptiekinderen goede berichten mogen ontvangen. Isser, Yuwina en Risky zijn over naar de volgende klas. Michelle is geslaagd voor haar staatsexamen van de hoge school. Zij schrijft zelf in haar brief: “Ik verlang naar de staatsuniversiteit in Malang te gaan, de naam is Brawijaya. Ik wil de rechtswetenschap nemen.”

Dat is natuurlijk een heel mooi plan, wij zijn dankbaar dat wij de mogelijkheid hebben gehad haar financieel te mogen ondersteunen, zodat ze in de gelegenheid was om naar school te gaan en dit mooie resultaat te behalen. Van haar ouders ontvingen wij een bedankbrief waarin word uitgelegd wat onze steun aan Michelle (via Pikulan) voor positief gevolg heeft gehad voor de levensstandaard het hele gezin.

Michelle zit nu niet meer in het adoptieproject. Hierdoor hebben wij nu de mogelijkheid om weer een ander kind te ondersteunen. Hieronder stellen wij hem voor.

Dit is Abraham. Hij is geboren op 13 januari 2009. Hij woont met zijn ouders, twee oudere zussen en één jonger broertje in een klein huisje dat op het erf staat van een groot huis. In dat grote huis werkt zijn vader als bewaker. Zijn moeder heeft geen werk. Abraham gaat naar de 4de klas van de lagere school in Batu.

Michelle heb ik namens ons allen gefeliciteerd met het behalen van haar diploma en succes gewenst met haar verdere studie. De andere kinderen (ook Bram) heb ik een zomergroet gestuurd met een persoonlijk berichtje. Ook de ouders van Michelle heb ik een kaart gestuurd.

Hartelijke groet,

Grietje namens de ZWO

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow