Nieuws van onze Granny’s uit Moldavië

Nieuws van onze Granny’s uit Moldavië

Voor wereldwijd diaconaal/missionair werk hebben wij als Protestantse Gemeente te Kollumerzwaag een ZWO-commissie. De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie stelt zich ten doel jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan verschillende goede doelen ergens in de wereld (dus buiten Nederland).

Met de geldelijke bijdragen van kerkleden hebben we in Moldavië al enkele jaren 2 ouderen financieel geadopteerd. Dit gebeurt via het DORCAS-project “Adopt a Granny”.

De 2 geadopteerde ouderen leven beiden in een klein huisje met minimale voorzieningen en ontvangen een klein pensioen. Zij kunnen hiervan niet rondkomen. De lokale partnerorganisatie van DORCAS helpt deze ouderen door hen maandelijks een voedselpakket te geven, dat bestaat uit o.a. meel, olie, zout, suiker, rijst en macaroni. Verder ontvangen zijn 2x per jaar een kledingpakket en verzorgingsmiddelen en zo nodig medicijnen. Ook ontvangen zij begeleiding door een maatschappelijk werker.

De coronapandemie is een moeilijke tijd voor onze Granny’s. Tijdens de quarantaine konden ze een tijd niet uit hun huizen. Het personeel en de vrijwilligers van de lokale partnerorganisaties van Dorcas zorgden ervoor dat onze Granny’s zich niet vergeten zouden voelen, ze hielden telefonisch contact met de hen. Ook leverden ze lokaal aangekocht voedsel, schoonmaakmaterialen, informatie over corona, ontsmettingsmiddelen, maskers en antibacteriële zeep. De ouderen ontvingen een prachtige kalender met handige telefoonnummers zodat ze [medische] hulp konden inroepen, maar ook ondersteuning van lokale autoriteiten en kerken.

Van één van onze Granny’s [Nicolae] ontvingen we het volgende bericht:

Nicolae is eenzaam maar oké, zijn dochter [op wie hij heel trots is] bezoekt hem regelmatig om schoon te maken en voor hem te koken. Zijn zuster woont in dezelfde stad, wanneer dat nodig is dan helpt hij haar. Bij mooi weer werkt hij graag in de tuin, dan voelt hij zich wat actiever en beter.

Toen de bescherming- en preventiemaatregelen versoepelden, kon hij de plaatselijke kerk weer bezoeken. Daar kan hij mensen ontmoeten en bemoedigd worden. Er zijn mensen en ouderen van dit project met wie hij telefonisch contact hield om elkaar te steunen tijdens quarantaine en isolatie.

Hij bedankt ons voor het eten en de schoonmaakproducten, hierdoor kon hij meer hout kopen om de kamer te verwarmen en zich warmer voelen.

We zijn blij en dankbaar dat we door uw geldelijke bijdrage in staat zijn om ook in deze moeilijke tijd van de corona epidemie onze Granny’s te mogen blijven steunen.

Groet vanuit de ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow