Nieuws vanuit de ZWO commissie.

Nieuws vanuit de ZWO commissie.

Fryslân foar Moldavië

Samen in actie!
Bijzonder, bijna een hele classis (Fryslân) zet zich in voor mensen in moeilijke omstandigheden!
Dat is het project “Fryslân foar Moldavië”, waaraan ook de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag zal meedoen. Het project staat onder leiding van Kerk in Actie.
Het project voor Moldavië bestaat uit vier deelprojecten, namelijk :

  • Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij haar diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.
  • Bethanië organiseert en levert zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen.
  • Home Care geeft zorg aan sociaal kwetsbare mensen en komt op voor hun rechten door het verstrekken van thuiszorg aan ongeneeslijk zieke mensen en het ondersteunen van mantelzorgers.
  • Kerken geven kinderen een toekomst. Kerken en Youth for Christ hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven.

Informatie over Moldavië: het minst bekende land van Europa
Als je mensen in Nederland vraagt wat ze van Moldavië weten, noemen ze meestal 2 dingen: dat dit het armste land van Europa is en dat het een buurland is van Oekraïne. Bijna niemand is er ooit geweest. Moldavië heeft dan ook een van de laagste toerismecijfers ter wereld. Het is niet eenvoudig om Moldavië te typeren. Het land is iets groter dan België en ligt ingeklemd tussen Roemenië en Oekraïne. Het heeft banden met de Europese Unie én met Rusland. Er worden, soms door elkaar heen, twee talen gesproken: Russisch en Roemeens. Het land heeft een politiek systeem dat ernstig rammelt en bol staat van corruptie. Zonder geld of zonder de juiste vrienden zijn zelfs onderwijs en gezondheidszorg moeilijk toegankelijk. De salarissen zijn extreem laag en de pensioenen zo mogelijk nog lager: 50 euro per maand. Het belangrijkste exportproduct van MoldavIë is wijn. Maar alcohol speelt ook op een andere manier een rol: het land heeft een van de hoogste alcoholismecijfers ter wereld. Alles bij elkaar leidt dit tot een diepgeworteld pessimisme. Veel inwoners hebben de overtuiging dat het nooit beter zal worden: er is geen werk, er is niets te doen en het is overal beter dan hier.

Kerk in Actie in Moldavië
In deze omstandigheden kun je -als inwoners van Moldavië- twee dingen doen: blijven of weggaan. Veel mensen kiezen voor het laatste en vertrekken naar een land met meer mogelijkheden en hogere lonen. Daardoor staan in veel dorpen de huizen leeg; er wonen alleen nog ouderen en kinderen. Het grootste probleem van Moldavië -naast corruptie en armoede- is dan ook: een verpletterende eenzaamheid, gevoeld door oude mensen van wie de kinderen in het buitenland wonen en door kinderen die opgroeien zonder ouders.

Kerk in Actie werkt in Moldavië samen met vier organisaties. Hierboven kort omschreven bij de vier deelprojecten. Die organisaties proberen uit alle macht iets te doen aan de situatie in Moldavië.
Na de kerkdienst van zondag 26 maart zal het minimagazine over het project Fryslân foar Moldavië van Kerk in Actie worden uitgedeeld.

Meer informatie staat op de website van Kerk in Actie / Fryslân foar Moldavië.

De (ZWO-commissie van de) Protestantse Gemeente Kollumerzwaag heeft zich aangesloten bij het project “Fryslân foar Moldavië”. Dit betekent dat er tot medio 2025 diverse activiteiten zullen plaatsvinden.
Tot komende zomer zijn dat:

  • De Paascollecte van zondag 9 april. Over die collecte krijgt u meer informatie in de volgende Tsjerkepraat (nr. 521).
  • Zondag 11 juni is er een ZWO-dienst met als voorganger Pieter Knijff. Informatie over deze dienst komt in Tsjerkepraat nummer 525 te staan.

Met een vriendelijke groet van de ZWO-commissie.Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow