Overgangsrapporten van onze adoptiekinderen in Indonesië

Overgangsrapporten van onze adoptiekinderen in Indonesië

Halverwege augustus ontvingen we via e-mail de rapporten en brieven van vier van onze adoptiekinderen. Het bestuur uit Indonesië excuseerde zich dat deze zo laat werden verzonden. Dit heeft te maken met de ernst van de corona op Midden- en Oost-Java en, zoals al eerder vermeld, met de ziekte en het overlijden van de jongste zoon van mevrouw Theedens. We zijn dankbaar dat de familie Theedens weer energie krijgt om al het vertaalwerk van de brieven te doen, andere post aan ons door te geven en de contacten met de kinderen via de telefoon te onderhouden.

Van Isser Gabriel zijn de rapporten en brief nog niet binnen. Dit komt doordat de familie ernstig is getroffen door corona, de moeder van Isser Gabriel ligt op een speciale isolatie afdeling in het ziekenhuis.

Vanaf maart 2020 (al 1,5 jaar dus) moeten de kinderen thuis online leren. In hun brieven is te lezen dat hen dat zwaar valt, de lessen zijn moeilijk en vervelend zeggen ze. Wat natuurlijk heel begrijpelijk is. Ze hopen dat de coronaperiode snel voorbij zal zijn. Gelukkig melden ze alle vier dat ze zijn overgegaan naar de volgende klas en bedanken ze ons voor onze bijdrage in de opleidingskosten.

Namens onze gemeente zijn ter bemoediging kaarten gestuurd aan de kinderen en aan mevrouw Theedens en haar familie.

Groet uit de ZWO commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow