Paasgroet aan ons allen vanuit Indonesië

Paasgroet aan ons allen vanuit Indonesië

Al heel wat jaren ondersteunt onze kerk [ZWO-commissie] vijf kinderen in Indonesië via de Stichting Pikulan
We waren gewend om ieder jaar rond Pasen kaarten te mogen ontvangen van onze adoptiekinderen. Maar door corona is dat ook dit jaar helaas niet mogelijk. Daarom is er met een aantal oudere kinderen, die sinds kort wel weer bijeen komen, samen met het bestuur een filmpje gemaakt.
In het filmpje zien we dat er gedeeltes uit de bijbel worden gelezen, er word gebeden en gezongen.
Mevrouw Theedens wenst ons allen een vrolijk Pasen en Gods zegen toe.

Hartelijke groet van de ZWO commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow