Paasgroet van onze adoptiekinderen

Paasgroet van onze adoptiekinderen

Van onze adoptiekinderen in Indonesië (via Pikulan)
hebben we per mail kaarten mogen ontvangen,
waarmee ze ons een Gelukkig Paasfeest toewensen.
Wij hebben intussen Pasen al gehad maar door verschillende omstandigheden
is men daar nog niet in gelegenheid geweest om het te vieren.

Op 4 mei a.s. hopen ze in Batu alsnog het Paasfeest te kunnen vieren.

Hartelijke groet van de ZWO commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow