Spaardoosjesactie “Vooruit met de geit”, start zondag 3 maart

Spaardoosjesactie “Vooruit met de geit”, start zondag 3 maart

De hervormde diaconie en de gereformeerde ZWO-commissie vragen uw aandacht voor de actie van MensenKinderen voor mensen in nood.

Moldavië is het armste land van Europa. De zwakke economie en de slechte omstandigheden in het land maken dat de meerderheid van de inwoners het slecht heeft. Veel ouderen zijn eenzaam en moeten zichzelf maar zien te redden, nadat hun kinderen in het buitenland werk zijn gaan zoeken. Veel kinderen worden bij hun grootouders achtergelaten of groeien op in een één-ouder gezin. Veel arme gezinnen hebben moeite hun kinderen te voeden en om hun rekeningen te betalen.

Sommige gezinnen hebben bij hun huis de mogelijkheid dieren te verzorgen zoals kippen, ganzen, geiten, enz. Vanwege hun lage inkomen kunnen ze echter geen (klein) vee kopen om hun inkomen te verhogen.

MensenKinderen wil samen met plaatselijke kerken in Moldavië deze arme gezinnen helpen door ze ieder een drachtige geit te schenken. Hiermee krijgen ze betere voeding voor hun kinderen, en de mogelijkheid om melk en de zelfgemaakte kaas te verkopen. Het gezin krijgt meer inkomen en wordt meer zelfvoorzienend.

De geiten worden op de plaatselijke markt gekocht door iemand van de kerk en worden persoonlijk bij de gezinnen afgeleverd. Op deze manier ontstaan er goede contacten tussen de gezinnen en de leden van de plaatselijke kerken, die zo op een heel praktische manier Gods liefde kunnen laten zien. Eén drachtige geit voor een arm gezin kost € 78,-.

De hervormde diaconie en de dereformeerde ZWO-commissie willen – samen met u -meehelpen om zoveel mogelijk geiten aan te schaffen. Vandaar dat zondag 3 maart tijdens de gezamenlijke kerkdienst spaardoosjes “VOORUIT MET DE GEIT” worden uitgedeeld. Zondag 23 juni kunnen de (volle!!) spaardoosjes tijdens de gezamenlijke gemeentezondag weer worden ingeleverd.

Wat zou het mooi zijn als we met elkaar voor minimaal 15 drachtige geiten sparen (= € 1.170,-). En dus 15 gezinnen kunnen helpen. U doet toch ook mee?

U mag uw bijdrage ook overmaken naar de ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. geiten Moldavië.

Alvast heel hartelijk dank. De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow