BERICHT VAN DE STICHTING MENSENKINDEREN

BERICHT VAN DE STICHTING MENSENKINDEREN

Rond de dankdag van november 2023 is door de ZWO-commissie gecollecteerd voor de Stichting MensenKinderen. Het totaalbedrag van de collecte bedroeg € 1.662,26.
De ZWO-commissie heeft € 1.650,00 overgemaakt naar MensenKinderen.

Van de Stichting MensenKinderen werd onlangs het volgende bericht ontvangen:

“Eind 2023 werden 2638 kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen in Armenië en Moldavië verblijd met nieuwe winterkleding: winterjassen en warme schoenen. Zo ontvingen ze wat ze in de koude periode het meest van alles nodig hebben.
De kinderen die warme kleding en schoenen ontvingen waren dolblij en hun ouders waren opgelucht, omdat zij elke dag kampen met ontberingen en armoede en geen mogelijkheden hebben om hun kinderen nieuwe kleding te geven.

Namens alle ouders en kinderen danken wij u hartelijk omdat u om deze arme mensenkinderen geeft en hen gesteund heeft”.

Als Protestantse Gemeente Kollumerzwaag hebben wij € 1.650,00 bijgedragen voor de aanschaf van de winterkleding. Van dit bedrag konden 41 kinderen een winterjas en winterschoenen krijgen.

Hartelijk voor uw bijdrage.

Met een groet van de ZWO-commissie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow