Update Overgangsrapporten en ander nieuws van onze adoptiekinderen in Indonesië

Update Overgangsrapporten en ander nieuws van onze adoptiekinderen in Indonesië

Begin september kregen we goede berichten over Isser Gabriel. Zijn moeder is gelukkig genezen van corona, en Isser Gabriel is overgegaan naar de volgende klas, wat inhoudt dat hij nu naar de eerste klas van de middelbare school gaat.
In mei hebben wij als extra gift een bedrag van € 500,– overgemaakt voor de kinderen en hun gezinnen, om hen te ondersteunen in deze zo moeilijke tijd. Zij zitten vaak bijna zonder inkomsten.

Nu ontvingen wij foto’s van de kinderen met één van de ouders waarop te zien is dat de kwitantie voor ontvangst wordt ondertekend. Mevrouw Theedens vermeldt hierbij het volgende.

Hierlangs stuur ik U kwitanties van de kinderen/ouders die in juli 2021 een extra gift van de adoptie ouders hebben gekregen. Daar de kinderen niet bij elkaar mogen komen vanwege de covid, had ik hen één voor één om de beurt met hun ouders gevraagd te komen om de extra gift van 100 euro te ontvangen, ook foto’s erbij gemaakt.

De semi-lockdown wordt nog steeds elke week verlengd. De kinderen van de middelbare en hoge school beginnen weer gewoon naar school te gaan. Er mag max. 25% in een klas, maar alleen voor een kind dat al een prik heeft gekregen. In één week mogen ze alleen 2x komen voor 3 uurtjes elke keer. Wij hopen dat het beter zal worden hoewel er elke dag nog mensen sterven.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow