Bericht van één van onze adoptiekinderen

Bericht van één van onze adoptiekinderen

De ZWO-commissie steunt al vele jaren via Stichting Pikulan 5 adoptiekinderen in Indonesië. Pikulan ontvangt van ons maandelijks € 20,- per kind. Het kind kan er door naar school, heeft voldoende voeding en vaak heeft het hele gezin het er beter door. Indien mogelijk wordt iets gespaard voor het kind zodat er een reservebedrag beschikbaar is voor als het 19 jaar is geworden: een soort opstapbedrag.

In september kregen we via de mail een brief van Abraham Jefri waarin hij vertelt dat het goed met hem en zijn familie gaat. Hij is blij dat hij van de lagere school is overgegaan naar de middelbare school. Hij vraagt naar de conditie van de covid 19 hier bij ons en vertelt dat de besmettingscijfers in Indonesië en dan vooral in Batu elke dag nog stijgen. Hij bedankt ons hartelijk voor onze hulp tot nu toe voor zijn schoolkosten en onze attenties en gebed. Ook deelt hij ons mee dat hij naar Sumatra gaat verhuizen.

In de begeleidende mail vertellen mevrouw Theedens en haar dochter Anneke dat, omdat Abrahams vader in Batu geen baan heeft, ze gaan verhuizen naar de ouders van Abrahams vader in Sumatra. Hij zal proberen om daar werk te krijgen. Ze vertrekken eind september of begin oktober.

Het gevolg van de verhuizing is dat Abraham Jefri niet meer door ons gesteund kan worden. Wij zijn akkoord gegaan met het voorstel om nu Damayanus Akkyu te steunen. Hij wordt hieronder aan u voorgesteld.

Damayanus Akkyu is geboren op 21 november 2006. Hij woont met zijn moeder en broer in een huurhuisje. Iedere twee jaar moeten ze een ander huis/kamer zien te vinden omdat ze alleen voor 2 jaar een huis/kamer kunnen huren. Zijn vader is 3 jaar geleden overleden, zijn moeder is kostwinner. Ze verkoopt groenten/vruchten, en helpt soms anderen met koken of de was. Hij gaat naar de 3de klas van de middelbare school in Batu.

Damayanus Akkyu werd eerst samen met nog 3 kinderen ondersteund in Indonesië zelf. Maar de mevrouw die hen ondersteunde is overleden aan corona, daardoor zijn deze kinderen naar adoptie-adressen in Nederland gegaan. Nu hebben alle 4 kinderen weer een adoptieadres.

We zijn blij en dankbaar dat we door uw geldelijke bijdrage in staat zijn om ook dit adoptiekind te mogen steunen in zijn opleidingskosten waardoor hij naar school kan.

Groet vanuit de ZWO commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow