ZWO-collectes

ZWO-collectes

De ZWO-commissie wil graag een aantal collectes en een Voedselbankactie onder uw aandacht brengen.

Voedselbank Kollumerland zamelt DE-punten in

Wie in het keukenlaadje nog Douwe Egberts waardepunten heeft liggen en niet weet wat ermee te doen, kan ze nu schenken aan het goede doel.

De Voedselbank Kollumerland doet ook dit jaar mee aan de landelijke inzamelingsactie van Douwe Egberts waardepunten. Het doel is om zoveel mogelijk DE-punten te verzamelen.

Afhankelijk van het aantal verzamelde punten verstrekt Douwe Egberts pakken koffie die de voedselbank kan uitdelen in de 2-wekelijkse pakketten voor de cliënten.

Ook in onze regio leven mensen onder de armoedegrens. Koffie komt echter sporadisch voor in onze pakketten. Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.

De hele maand december kunnen de waardepunten ingeleverd worden in de speciale doos bij SPAR van der Heide. U kunt ze ook inleveren bij Rob Kruijt

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland (Kerstcollecte)

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten…. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en chronisch zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten.

Vluchtelingenkinderen, o.a. kinderen die zonder ouders of andere familieleden in de kampen komen, hebben het zeer slecht. Denk daarbij aan de veel in de media beschreven situatie in de kampen Moria op Lesbos. Ook op andere plekken is het niet anders. Kinderen krijgen zoveel mogelijk les op een veilige plek buiten het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

Om de vluchtelingen hulp te bieden is de Kerstcollecte van Kerk in Actie bestemd voor “Geef Licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland”. De ZWO-commissie geeft gehoor aan de noodoproep om te collecteren voor de Kerstcollecte. Geef dus aan de Kerstcollecte (op 20 en 25 december) of maak uw bijdrage over naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Kerstcollecte.

“Kleine wasje, grote wasjes …..”, collecte op 3 januari 2021

De meeste huizen op het platteland van Moldavië hebben geen stromend water. Dus moet de was met de hand worden gedaan. Voor ouderen, zieken en arme gezinnen met veel kinderen is dit een zware klus. En voor arme gezinnen, die ook nog de zorg hebben voor een gehandicapt kind is het extra zwaar. De vele vieze luiers moeten heel vaak gewassen worden, met de hand dus.

Maar er is nu een goede oplossing: er is een kleine wasmachine op de markt gekomen die geen stromend water nodig heeft. De machine kan gevuld worden met water uit een waterput en zorgt ervoor dat de was mooi schoon en fris wordt. Hoewel de wasmachine relatief goedkoop is, is het voor de allerarmsten onmogelijk om hem aan te schaffen. Ze hebben gewoonweg het geld er niet voor.

Het zou toch geweldig zijn als we deze gezinnen zwaar werk uit handen kunnen nemen en hen een wasmachine geven. Deze speciale wasmachine kost slechts 130 euro. De Stichting Mensenkinderen in Nunspeet heeft gevraagd of wij een bijdrage willen geven voor de aanschaf van die machines.

De ZWO-commissie wil hieraan graag meewerken door de collecte van 3 januari hiervoor te bestemmen.
U kunt uw bijdrage doen in de collectezak of door deze over te maken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Kleine wasjes. Wat zou het fijn zijn als we met elkaar minimaal 5 wasmachines kunnen geven.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow