Bekendmaking totaalbedrag van de actie Veld Vol Voedselpakketten

Bekendmaking totaalbedrag van de actie Veld Vol Voedselpakketten

Aan het eind van de Gezinsdienst op zondag 23 oktober mochten wij [met hulp van enkele kinderen uit de gemeente] bekendmaken wat de actie totaal heeft opgebracht.

Het totaalbedrag is :

Kort van tevoren hadden we in de dienst nog het lied: ‘Gebed om zegen” gezongen (Opwekking 710).
In het lied komt een paar keer de regel voor : Vader, maak ons tot een zegen. En dan het laatste couplet:

Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van Uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Nou wat kunnen wij als PKN gemeente van Kollumerzwaag door uw giften tot een zegen zijn.

Doordat er in de loop van de week na de dienst nog wat bijdragen bijkwamen, is het totaalbedrag zelfs nog opgelopen tot : € 2.885,47
De ZWO commissie vult het bedrag aan tot 3.000 euro.
Dit bedrag wordt overgemaakt aan mensenkinderen.

Maar liefst 150 pakketten met verschillende groentezaden en pootaardappels kunnen er door worden uitgedeeld in Albanië, Armenië en Moldavië.

Van de opbrengst van één pakket kan een gezin met vier kinderen meer dan een jaar leven! Waardoor dus 150 arme gezinnen van 6 personen zelfvoorzienend kunnen zijn.
Meer informatie is te vinden op de website van Mensenkinderen.

Namens ons allen en ik denk vooral namens de gezinnen die de pakketten mogen ontvangen heel hartelijk bedankt voor uw gulle gaven.

Groeten van de ZWO commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow