Nieuw seizoen Gemeente Groei Groepen

Nieuw seizoen Gemeente Groei Groepen

Nu de we dit komende seizoen ons moeten beperken om elkaar in de grote groep te ontmoeten, is de kleine groep een goed alternatief.
Een aantal Gemeente Groei Groepen is in onze gemeente actief en daar kunnen nog best een paar bij.
Daarnaast is er nog een Bijbelkring die met hetzelfde materiaal werkt.

Dit jaar heeft het Evangelisch Werkverband gekozen voor het thema: Durf Daniël te zijn- Jezus navolgen buiten je christelijke bubbel (zie ook de meditatie).

Wie belangstelling heeft en nog niet bij een groep zit kan zich melden (zie Tsjerkepraat voor contactgegevens). We roepen jong en oud op om mee te doen. Zo blijf je betrokken, onderhoud je je eigen geloof en onderhouden we ook onze gemeente.

En het thema kent vele facetten. Het boek Daniël is een interessant boek en het thema sluit goed aan bij de actuele situatie. Hoe houden we stand?
Het zou heel mooi zijn, dat dit seizoen iedere wijk een eigen groep zou hebben, dit komt de samenwerking ten goede en zo komen we als gemeente beter deze crisis door.

ds. J.P. Strietman en de heer P. Knijff

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow