Kerkdiensten t/m 7 februari zonder kerkgangers

Kerkdiensten t/m 7 februari zonder kerkgangers

Het kabinet heeft besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Kerkdiensten worden daarom tot en met zondag 7 februari gehouden zonder kerkgangers en zijn online te volgen. Ook alle overige kerkelijke activiteiten zijn stilgelegd, zoals kinderoppas en kindernevendienst.

De kerkdiensten zijn te beluisteren via kerkomroep en via kerkdienstgemist te volgen met beeld en geluid. Op dringend advies van het moderamen van de generale synode van de PKN wordt er vanaf zondag 24 februari niet meer gezongen in onze kerkdiensten.

Alle informatie is te vinden in de agenda.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow