Pelgrimsreis op 6 september (startzondag)

Pelgrimsreis op 6 september (startzondag)

De startzondag ziet er dit jaar iets anders uit dan voorgaande jaren, vanwege het coronavirus. We moeten voorzichtig zijn, maar ook moed en vertrouwen hebben voor de toekomst. Hoe gaan we met de kerk en ons geloof verder? Op 6 september willen we het nieuwe seizoen starten met een pelgrimstocht op de fiets. We nodigen jong en oud hiervoor uit.

De tocht is ongeveer 8 kilometer lang en duurt zo’n 2 uur. Onderweg gaan we op een creatieve manier een aantal psalmen behandelen uit de reeks van 120 – 133. Je krijgt een routekaart met uitleg.
We beginnen bij De Rank met Psalm 120, de tocht eindigt bij de Grutte Tsjerke.

Opgeven
Contactgegevens voor opgave zijn te vinden in de nieuwsbrief, of mail de webredactie. Opgeven kan tot en met dinsdag 1 september 18.00 uur.
Graag aangeven met hoeveel personen je denkt te komen en op welk tijdstip je graag wilt starten. Er kan gestart worden tussen:

  • 9.00 – 9.30 uur
  • 9.30 – 10.00 uur
  • 10.00 – 10.30 uur

Voor alle mensen die niet kunnen of willen meedoen organiseren we een digitale dienst met hetzelfde thema, die te volgen is op de kerkomroep. Deze dienst wordt eerder opgenomen.

Werkgroep Voorbereiding Erediensten

Achtergrondinformatie
Het idee voor de tocht is ontleend aan een boek met de titel ‘Breekbaar Hallelujah’ van Jan Martijn Abrahamse. Het boek behandelt deze 15 psalmen en betrekt ze op onze eigen pelgrimsreis die we als gelovige maken in de 21e eeuw. Iedere psalm wordt samengevat met één woord en daarna wordt deze verbonden met de actualiteit, waarin we ons nu bevinden.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow