Morgendienst met de heer E. Fokkema (Twello)

Morgendienst met de heer E. Fokkema (Twello)

  • Datum: 14 aug 2022 • 9:30–
  • Locatie: Alde Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Tijdens de bouwvak worden de kerkdiensten in de Alde Tsjerke gehouden.

Het thema van vandaag is: ‘vragen, ontvangen en delen, doen wat ondenkbaar is..!’

Er zijn geen beperkingen meer om de kerkdienst bij te wonen. Wel blijven we door de hoofdingang naar binnen gaan en de handen ontsmetten. Houd zo mogelijk afstand en doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
Lees meer->

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor Koptische kerk Egypte, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Kindernevendienst.
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen Kerkelijk Werk.

Liturgie. De volledige liturgie is beschikbaar in PDF.

Zingen voor de dienst Evangelische Liedbundel (ELB 399): 1 en 2, Samen in de Naam van Jezus
Welkom en mededelingen
Zingen Intochtslied 125 uit ‘Geroepen om te zingen’ (op melodie Psalm 118), Om licht te zien zijn wij gekomen
Onze Hulp en Groet
Klein Gloria: zingen Lied 653: 1 en 3, U kennen, uit en tot U leven
Gebed om Gods ontferming en nabijheid
Zingen Liet 723: 2, Dêr ’t God de Hear syn fuotstap set
Hartversterker (actueel verhaal voorganger)
Zingen (op melodie ELB 357, Vreugde, vreugde, louter vreugde), Samen zoeken wij naar woorden om geloven te verstaan
We kijken naar ‘De Servant Song’
Gebed om het Licht en de Kracht van de Heilige Geest, wij doen dat zingend met de woorden van Tussentijds 170:3, Nu zend uw Geest, als een vuur
1e Lezing: Jesaja 35: 1-7
Zingen: Lied 8 uit ‘Dat geloof ik’ van André Troost (melodie Lied 864), Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos
2e Lezing: Johannes 4: 7- 15
Zingen door voorganger: Psalm 36: 2, Uw liefde raakt het hemelblauw
Overdenking
Zingen: ELB 47: 1, De dorre vlakte der woestijnen
Inzameling: Wij geven en delen van wat God ons heeft toevertrouwd
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 608: 1 en 2, De steppe zal bloeien de steppe zal lachen en juichen
Zegen
De organist speelt een compilatie van melodieën van: Lied 975 (melodie Gezang 435 Liedboek voor kerken), 971, 969, 968, 276


Opbrengst ZWO-collecte bestemd voor armoedebestrijding door koptische kerk (Egypte)
Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend en van grote betekenis voor de samenleving.Op het platteland heerst veel armoede. Via de diaconale organisatie BLESS, partnerorganisatie van Kerk in Actie, leert de Koptische kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en met elkaar te werken aan een betere toekomst voor hun dorp. Mensen uit de kleine Koptisch Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten.

U kunt het werk van BLESS steunen door uw collectebijdrage in de collectezak te doen, via Appostel over te maken of rechtstreeks over te maken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. “Koptische kerk Egypte”.
Hartelijk dank voor uw steun. De ZWO-commissie.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow