4e Advent; kindernevendienstproject

4e Advent; kindernevendienstproject

Zondag 18 december 2016, 4e Advent

Wat kan het pijn doen als iemand je verdriet doet of wat kun je er boos om worden. En wat is het dan soms moeilijk om te vergeven. Maar het kan evengoed van binnen heel zeer doen als je zelf degene bent die de ander verdriet doet. Dan voelt het alsof je hart wel kan barsten, alsof er allemaal scheurtjes in komen. Dat verbeeldt het hart van deze week ook. Wat is het dan ongelooflijk goed dat God, datgene wat verkeerd is gegaan, wil vergeven. Dat Hij die scheurtjes dicht met zijn liefde. Dat wil niet zeggen dat jij wat gebeurd is zomaar bent vergeten, maar de pijn en schaamte zijn weg. Gods liefde overbrugt de kloof of kloofjes die wijzelf niet kunnen dichten.

In ons verhaal van vandaag zien we ook hoe verkeerd het kan gaan. Wat een verdriet kan er voortkomen uit verkeerde dingen doen. David beseft pas laat dat wat hij doet verkeerd is en grote gevolgen heeft voor zijn leven. Hij neemt iets tot zich wat niet aan hem toebehoort. Hij steelt! En ook Batseba werkt mee aan de zonde die gebeurt. Dat levert alleen maar meer verdriet op als hun eerste kindje sterft. Pas als er inkeer is en God hen vergeeft is er weer ruimte voor zegen. Ze krijgen een zoon die ze Salomo noemen wat Vredevorst betekent. Het verwijst naar Jezus, de Redder die zal komen. God geeft hun zoon nog een naam: Jedidja, dat geliefde van de Heer betekent. Ook dat verwijst naar Jezus. Salomo laat in zijn leven zien hoe Jezus zal zijn. Hij brengt vrede en is geliefd. God laat hier zien wat de belofte van vergeving ook voor ons betekent. We mogen opnieuw beginnen door zijn vergeving, omdat Hij trouw is en voor ons zorgt.

Zie ook de uitleg over het thema beloofd is beloofd1e Advent2e Advent en 3e Advent.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow