A.s. zondag luisterdienst

A.s. zondag luisterdienst

Er worden voorbereidingen getroffen om vanaf zondag 22 maart zelf de kerkdienst uit te zenden via kerkomroep.nl. De link voor het luisteren van de dienst is te vinden op onze site (op de homepage en in het agenda-item).

Vooralsnog is ingepland om luisterdiensten te houden op zondag 22 maart, zondag 29 maart, zondag 5 april en zondag 12 april. Meer informatie over de diensten is te vinden in de agenda. Kort voor de dienst wordt, zoals gebruikelijk, de liturgie opgenomen in de agenda. Voor de ingeroosterde collectes worden rekeningnummers genoemd, zodat een bijdrage kan worden overgemaakt.

Kerkomroep
Er zijn gevallen waarbij browser Chrome problemen geeft bij het live luisteren, maar beluisteren van archieven gaat wel goed. Er wordt gezocht naar een oplossing. Mogelijk lukt het live kijken wel via een andere browser (bijvoorbeeld Firefox of Microsoft Edge; beide zijn vrij te downloaden).

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow