Welkom in de kerk

Welkom in de kerk

Na een bijzondere tijd voor iedereen, is de kerkenraad dankbaar en blij u mee te mogen delen dat de kerkdiensten van start zullen gaan.
Vanaf D.V. zondag 30 augustus zullen de deuren van de Grutte Tsjerke geopend zijn.
We volgen hierbij uiteraard wel de richtlijnen volgens RIVM en het protocol van de PKN, daarbij rekening houdend met de recente ontwikkelingen.
Wilt u een kerkdienst bijwonen dient u zich aan te melden en het werkplan te volgen zoals hieronder beschreven:

 • aanmelden kan telefonisch op vrijdag van 19.00-21.00 uur via het nummer: 06 26954233 (inspreken voicemail is niet mogelijk).
 • de 1,5 meter regel geldt zowel binnen als buiten het kerkgebouw vanaf 18 jaar.
 • bij klachten (koorts, hoesten, e.d.) blijft u thuis.
 • via de hoofdingang (Foarwei) loopt u naar binnen waarna u door iemand van het welkomstteam (met hesje aan) naar uw zitplek wordt gebracht. Gelieve uw handen bij binnenkomst te desinfecteren.
 • gelieve uw jas bij u te houden, of over de stoel te hangen. Er is geen gebruik van de garderobe mogelijk.
 • het zingen tijdens de kerkdienst doen we eerst nog niet, er is geen “psalmpolitie” maar met elkaar kunnen we hier wel om denken.
 • de galerij is open, mensen wordt wel verzocht om boven (op de galerij) een mondkapje te dragen. Gelieve deze zelf mee te nemen.
 • na de dienst verlaat u, op 1,5 meter afstand van elkaar, de kerk via de hoofdingang. De mensen die op de galerij zitten verlaten de kerk via de zij-ingangen.
 • bijdragen aan de collecte kan via QR code of uw gift kan in een envelop in de daarvoor bestemde bus (bij het verlaten van de kerk).

Voor kinderen 0-12 jaar:

 • samen met je ouders ben je weer van harte welkom!
 • kinderen van 0-4 jaar worden door ouders in de grote zaal van de Boei gebracht, een tút en derút! Ook hier graag 1,5 meter afstand met volwassenen.
 • kinderen vanaf 4 jaar gaan zelf naar binnen via de ingang van de Boei (voor zover mogelijk) en lopen naar de achterste zaal in de Boei.
 • hier vieren zij hun eigen dienst samen met de leiding.
 • na de dienst staan de ouders buiten te wachten en worden de kinderen naar buiten gebracht (voor zover mogelijk).
 • het is wenselijk om na de dienst niet in groepen buiten te blijven socialiseren.
 • de kinderen komen dus niet in de kerk.
 • kinderen waarvan de ouders niet in de kerk zijn, zijn wel van harte welkom bij de kindernevendienst. Dit is voor de leeftijd van 4-12 jaar.

Zoals u ziet is dit een eerste aanzet. U zult wellicht begrijpen dat, gezien de mogelijke veranderingen met betrekking tot het Corona-virus, het plan wordt bijgesteld. Houd onze website in de gaten en neem anders contact op met voorganger of wijkouderling.

Tot slot, er is de afgelopen maanden veel gezegd, gevonden, gedeeld over deze bijzondere tijd. Vele meningen en interpretaties over richtlijnen zijn gemaakt, keuzes worden genomen en bijgesteld.
Dat we nu zo ver zijn om een herstart mogelijk te maken is reden tot dankbaarheid. Laten we met elkaar in vertrouwen deze stappen zetten. God geeft geen verrekijker, maar een lamp voor onze voet en een Licht op ons pad. We hopen elkaar in goede gezondheid binnenkort weer te ontmoeten.

Hartelijke groet,
Kerkenraad Protestantse Gemeente Kollumerzwaag

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow