Advent Kindernevendienst-Spiegel van anders zien

Advent Kindernevendienst-Spiegel van anders zien

De engel helpt ons dingen anders te zien

Een engel bij Jozef
Matteüs 1: 18 t/m 25

We horen vandaag (3e Advent) over Jozef en zijn ontmoeting met een engel. God stuurt een engel om Jozef op andere gedachten te brengen. Hoe zal Jozef dat vinden? Zou hij het geloven? Zou hij anders gaan denken? Wat denk jij?

Op de foto staat de engel bij Jozef.

Adventproject Ik zie toekomst in jou.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow