Advent Kindernevendienst-Spiegel van geloof

Advent Kindernevendienst-Spiegel van geloof

Engelen helpen ons in Jezus Christus te geloven

Jezus is grootser dan de engelen
Hebreeën 1: 1 t/m 7 en 13 t/m 14

We horen vandaag (4e Advent) over engelen, wie ze zijn, waar ze leven, hoe ze God dienen en hoe God hen inzet om mensen op aarde te helpen geloven. Zij weerspiegelen Gods trouw en hulp. Je hoort wel eens dat iemand tegen een ander zegt: jij bent een engel. Het betekent zoiets als: jij zegt of doet iets heel goeds. Letterlijk betekent het: jij laat mij iets van Gods goedheid zien.

Op de foto staat de engel bij een herder.

Adventproject Ik zie toekomst in jou.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow