Advent Kindernevendienst-Spiegel van liefde

Advent Kindernevendienst-Spiegel van liefde

Een engel bewijst Gods liefde

Een engel bij Maria
Lucas 1: 26 t/m 38

We horen vandaag over de ontmoeting van Maria met de engel
Gabriël. Hij geeft Gods liefde speciaal voor Maria door.

Op de foto staat de engel bij Maria.

Adventproject Ik zie toekomst in jou.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow