Fietsen voor de inwoners van Lushnje (Albanië) – deel 3

Fietsen voor de inwoners van Lushnje (Albanië) – deel 3

In oktober 2018 heb ik, samen met een aantal andere vrouwen, een bezoek gebracht aan Lushnje in Albanië. Hier hebben we de Mozaik Church bezocht, een kerk speciaal voor Roma. Deze groep mensen wordt in Albanië met de nek aangekeken. We hebben veel mensen ontmoet die zich inzetten voor de Mozaik Church. De gemeente groeit gestaag. In november 2018 zijn er ongeveer 20 personen gedoopt. Een bijzondere gebeurtenis. Veel gemeenteleden zetten zich in voor de kerk. Omdat ze geen vervoermiddel hebben worden de afstanden lopend afgelegd. De voorganger van de kerk vroeg of het mogelijk was dat we een fiets voor hun kerk konden regelen. Ik heb gezegd dat ik wel wilde proberen dit te regelen. Ik had geen idee hoe ik de fiets in Albanië moest krijgen, maar ik vertrouwde er op dat dit wel goed zou komen.

De voorganger van de Mozaik Church geloofde stellig dat wanneer er gebeden zou worden om fietsen deze fietsen er zouden komen. Na een oproep in Tsjerkepraat en de nieuwsbrief heb ik in totaal 24 fietsen aangeboden gekregen. Onvoorstelbaar dat er zoveel mensen waren die belangeloos hun fietsen gaven voor de fietsactie of als groep enkele fietsen hebben gekocht. Door het zendingsgeld dat ik in december kreeg van de Stapstien was het mogelijk de fietsen te transporteren naar Albanië.

Via deze weg wil ik een ieder bedanken die op welke manier dan ook er aan bij heeft gedragen dat de gemeenteleden van de Mozaik Church in Lushnje op de fiets naar de kerk kunnen.

Jantsje Wijma

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow