Lied voor Eeuwigheidszondag 2020

Lied voor Eeuwigheidszondag 2020

Dit jaar worden de gemeenteleden die in het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden herdacht op Eeuwigheidszondag (de laatste dag van het kerkelijk jaar) en op de eerste zondag van Advent.

Lieke en Grytsje hebben ter nadachtenis aan hen het lied Op die Dag gezongen. Met medewerking van Revival Events en Pieter Knijff.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow