Gebedspunten (week 10)

Gebedspunten (week 10)

God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond (Psalm 54: 4)

Wilt u de komende week deze punten meenemen in uw gebed:

Kollumerzwaag:

    • Bid voor de zieken in de gemeente opdat ze een snel weer opknappen.
    • Bid voor de samenwerking tussen de verschillende gemeenten en bid voor nieuwe ambtsdragers in de verschillende functies.

Israël:

  • Bid dat heel Israël haar God weer gaat aanroepen, Hij belooft in Jeremia: Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren.

Gebedsbijeenkomsten
Komt u deze week ook naar de gebedsbijeenkomsten?
– Maandag 7 maart om 19.30 uur: Interkerkelijke Open Doors gebedsavond (gebed voor de vervolgde christenen wereldwijd)
– Woensdag 9 maart om 19.30 uur: Gebedsbijeenkomst in de Gereformeerde kerk (biddag voor gewas en arbeid)

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow