Terugblik op de rijk gezegende ZWO-dienst voor Veld-Vol-Voedselpakketten

Terugblik op de rijk gezegende ZWO-dienst voor Veld-Vol-Voedselpakketten

De dienst van 4 september stond in het teken van de actie van de Stichting Mensenkinderen “Veld-Vol-Voedselpakketten“ voor arme gezinnen in Albanië, Armenië en Moldavië. Bij deze actie krijgen arme gezinnen in het voorjaar pootaardappelen en groentezaden. Hiermee kunnen ze zelfvoorzienend worden. Eén Veld-Vol-Voedselpakket kost € 20,-.

Om al tijdens de dienst te kunnen meedelen hoeveel geld (en dus hoeveel pakketten) er al was ingezameld, werd de collecte voor het ZWO-project anders dan dat we gewend zijn al aan het begin van de dienst gehouden. Direct na de collecte gingen een paar dames van de voorbereidingscommissie samen met een paar kerkrentmeesters en diakenen de kerkzaal uit om in de Boei de opbrengst te tellen.

De dienst, onder leiding van de heer J. van der Meer, ging natuurlijk gewoon door. Als schriftlezing had de voorbereidingscommissie gekozen voor Marcus 6: 30-44. Daarover hield de voorganger een boeiende en enthousiaste preek. Vooral de opdracht van de Here Jezus aan de discipelen en dus ook aan ons allemaal: “Geeft gij hen te eten“ was meerdere keren te horen.

De discipelen vonden bij hun rondgang onder de aanwezige mensen maar vijf broden en twee vissen.
Veel te weinig voor zoveel mensen, maar de Here Jezus sprak een gebed uit, zegende en bedankte zijn Vader, de gever van het brood, en brak de vijf broden en de twee vissen en gaf ze aan zijn leerlingen om uit te delen.

En er was genoeg voor iedereen. Er bleef zelfs nog veel over.

Van het weinige wat wij Hem kunnen en willen aanbieden wil de Here Jezus veel maken.

Nadat de kinderen weer uit de kindernevendienst terug in de kerkzaal waren gekomen en we een kinderlied hadden gezongen, werd de opbrengst van de collecte bekend gemaakt.

Het bedrag was overweldigend en we waren allemaal onder de indruk. De opbrengst van de collecte tijdens de dienst bedroeg € 859,30. Ongelofelijk zo veel! Wat een rijk gezegende collecte. Hiervan kunnen meer dan 40 Veld-Vol-Voedselpakketten worden gekocht en uitgedeeld.

Bij de uitgang werden nog spaardoosjes uitgedeeld om thuis de komende weken verder te kunnen sparen voor dit goede doel (lees hier meer).

Na de dienst werd er met elkaar koffie gedronken en er was heerlijke zelf gebakken cake.

Wij zien met grote dankbaarheid terug op een geslaagde dienst en zien verwachtingsvol uit naar wat de actie in totaal mag opbrengen.

Groet van Jelly, Catrien, Petra, Riemie en Grietje

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow