ZWO-dienst van 4 september in het teken van Veld-Vol-Voedselpakket

ZWO-dienst van 4 september in het teken van Veld-Vol-Voedselpakket

Op zondag 4 september wordt een ZWO-dienst gehouden. Deze staat in het teken “Veld-Vol-Voedselpakket voor Albanië, Armenië en Moldavië”, de nieuwe actie van Stichting Mensenkinderen.

De afgelopen jaren van Corona betekende geen werk, geen bijstand van de overheid, stijgende voedsel- en energieprijzen. Voor veel gezinnen op het platteland van Albanië, Armenië en Moldavië blijven de problemen zich maar opstapelen. Om straatarme gezinnen te helpen, heeft Mensenkinderen enkele jaren geleden een slim, goedkoop en doeltreffend plan bedacht.

In het voorjaar geven zij arme gezinnen pootaardappelen en groentezaden, een zogenaamd Veld-Vol-Voedselpakket. Met dit Veld-Vol-Voedselpakket (VVVpakket) kunnen deze gezinnen hun eigen aardappels en groenten verbouwen. Wanneer een gezin een VVVpakket ontvangt, hoeft Mensenkinderen dat gezin in de winter geen voedselpakket te geven. Want door het VVVpakket is het gezin zelfvoorzienend geworden. Eén Veld-Vol-Voedselpakket kost slechts € 20,-.

De opbrengst van de 1e collecte van deze dienst is bestemd voor dit project. En hoe leuk is het, wanneer we al aan het einde van de dienst kunnen vertellen voor hoeveel pakketten aan geld is ingezameld. Daarom gaat het collecteren in deze dienst anders dan anders. De collecte wordt aan het begin van de dienst gehouden. Tijdens de dienst wordt de opbrengst geteld, zodat we aan het einde van de dienst al het opgehaalde bedrag kunnen laten zien.

U kunt uw bijdrage ook overmaken via Appostel of overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Veld Voor Voedsel pakket.

Aan het eind van de dienst worden bij de uitgang ook nog spaardoosjes uitgedeeld. Zo kunt u thuis meesparen voor een Veld-Vol-Voedselpakket. Op 2, 9 en 16 oktober kunnen de doosjes weer worden ingeleverd in de kerk of de Boei. Wilt u een spaardoosje ontvangen of inleveren en u bent niet in de gelegenheid dit zelf te doen, dan kunt u contact opnemen met Jelly of Petra (zie contactgegevens in Tsjerkepraat).

Alvast hartelijk dank voor uw steun,
ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow