Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag | | Page 2

Nieuws

Afsluiting Jeugdwerk 2021-2022

Op 22 mei gaan we met de jeugd vanaf groep 7 en de leiding en vrijwilligers jeugdwerk (jeugdkring, kindernevendienst, club, your choice) het winterwerk afsluiten. Meer info lees je in de flyer:

Een feestje voor de kindernevendienst zondag 13 maart

Zondag 13 maart bouwen Janneke en Gerben tijdens de kindernevendienst met de kinderen een feestje in Zuid-Afrikaanse stijl. In Zuid-Afrika helpen zij Theo en Jinke bij het kinderwerk. Ze gaan naar scholen toe, maar de kinderen komen ook bij het Lighthouse. Hier vertellen zij hen dat God van hen houdt[…]

Pelgrimswandeltocht in en om Kollumerzwaag ‘Op wei nei Peaske’

Op Palmpasen (10 april a.s.) wordt er ’s middags voor jong en oud een wandeltocht georganiseerd. Deze Pelgrimswandeltocht heeft als thema “Op wei nei Peaske”. Het doel van deze tocht is onder andere: bezinning, ontmoeten, genieten van de natuur, het nieuwe leven, stil staan bij week die dan voor ons[…]

Snertactie voor Oekraïne 24 maart

De minsken yn de Oekraïne hawwe help nedich. De Trije Doarpen wol dizze minsken helpe en komt yn aksje. Op tongersdei 24 maart is der in grutte snertaksje en de opbringst is foar Oekraïne. De snert bestelle kin oant moandei 21 maart fia ynskriuwlisten by de Spar, kantine fan de[…]

Coronamaatregelen zijn vervallen

In Nederland zijn nagenoeg alle beperkende maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie vervallen. Voor kerkdiensten betekent dit dat er geen beperkingen meer gelden. Wel blijft het hanteren van de basisregels belangrijk vanwege het hoge aantal besmettingen. Dit is in overeenstemming met het advies van onze Protestantse Kerk en[…]

Pepermuntverkoop voor en door de jeugd

Maandag 7 maart is het weer tijd voor de jaarlijkse pepermuntactie. De jeugd verzamelt zich om 18.00 uur bij de Rank. Vandaar gaan ze in Kollumerzwaag en omgeving langs de huizen om doosjes pepermunt te verkopen. Een doosje kost ook dit jaar weer € 2,50. De opbrengst van de verkoop[…]

Resultaat tulpenactie voor Gerben en Janneke en Lighthouse

Het vrijwilligerswerk dat Gerben Sijtsma en Janneke Speelman in het Lighthouse in Zuid-Afrika verrichten is dankbaar en bevalt hen goed. Ze willen zich hier een langere periode inzetten. Zij ontvangen geen inkomen voor hun werk en moeten zelf hun verblijfskosten en levensonderhoud betalen. In februari hebben beide families daarom een[…]

Kerst- en Nieuwjaarsgroeten uit Indonesië-2

We hebben een film ontvangen van onze adoptiekinderen in Indonesië. Hierin zien we dat de zij onze kerstgroet en cadeaus ontvangen. Ook bedanken ze ons persoonlijk voor deze giften. In januari hebben we via onze website gedeeld dat wij kerstkaarten van hen ontvingen. Hartelijke groet van de ZWO-commissie

Coronamaatregelen; Welkom zonder aanmelden

De kerkenraad heeft op 1 februari besloten dat aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst niet meer nodig is. Onze kerk biedt ruimte genoeg om te voldoen aan de basismaatregelen. De kerkenraad doet een beroep op iedereen die de kerkdienst bijwoont zich te houden aan deze maatregelen: De 1,5 meter[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow