Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag | | Page 2

Nieuws

It krystferhaal “efter de skermen”

Al jierren fersoarget de leiding fan de klups de bekende “kerstbroodmaaltijd”. De iene komt noch yn in moaier glitterjurkje as de oare en it is altyd gesellich. Mar dit jier wiene wy de klos mei it bekende firus. It like ús dan ek net ferstânnich om it dit jier te[…]

Kerstupdate project adoptieouders in Batu

Van Elzerd en Grietje Zijlstra, Promotors project Batu, ontvingen we het volgende bericht. Het jaar 2020 loopt weer op z’n eind en 2021 komt in het zicht. Wat er dit jaar is gebeurd zal ons allemaal ons leven bij blijven. En dat geldt voor iedereen, ook aan het andere einde[…]

Advent Kindernevendienst-Spiegel van geloof

Engelen helpen ons in Jezus Christus te geloven Jezus is grootser dan de engelenHebreeën 1: 1 t/m 7 en 13 t/m 14 We horen vandaag (4e Advent) over engelen, wie ze zijn, waar ze leven, hoe ze God dienen en hoe God hen inzet om mensen op aarde te helpen[…]

Adventskalender-20 december

“Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn schouders.Deze namen zal Hij dragen:Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.”Jesaja 9:5 (Nieuwe Bijbelvertaling) De Here Jezus kwam naar de aarde om ons te redden en niet om ons te veroordelen. Hij is een God[…]

ZWO-collectes

De ZWO-commissie wil graag een aantal collectes en een Voedselbankactie onder uw aandacht brengen. Voedselbank Kollumerland zamelt DE-punten in Wie in het keukenlaadje nog Douwe Egberts waardepunten heeft liggen en niet weet wat ermee te doen, kan ze nu schenken aan het goede doel. De Voedselbank Kollumerland doet ook dit[…]

Adventskalender-19 december

Streep alle woorden (van boven naar beneden en van links naar rechts) weg. De overgebleven letters vertellen je iets heel belangrijks! Adventkalender Open Doors

Adventskalender-18 december

Rose woont samen met haar drie dochtertjes in Nigeria. De man van Rose werd in april dit jaar vermoord vanwege zijn geloof en werk als voorganger. Hij werd gedood door militanten die bij de Fulani-stam horen. Dat zegt je waarschijnlijk niets, maar het is een grote groep mensen die zich[…]

Kerkdiensten t/m 17 januari zonder kerkgangers

De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel van het moderamen om met ingang van zondag 20 december de kerkdiensten voorlopig weer zonder kerkgangers te houden. Tot en met zondag 17 januari 2021 zijn er alleen online diensten. De kerkdiensten zijn te beluisteren via kerkomroep en via kerkdienstgemist te volgen met[…]

Adventskalender-17 december

Zou jij iemand anders dan de Here Jezus kunnen aanbidden? In Noord-Korea mogen mensen er niet voor kiezen christen te zijn. Wanneer je een Bijbel hebt of vertelt dat je in de Here God gelooft word je opgepakt en opgesloten in een strafkamp. En dat geldt niet alleen voor jezelf,[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow