Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag | | Page 2

Nieuws

Bericht van de ZWO-commissie.

Zoals u in een vorig bericht hebt kunnen lezen hebben wij ( de aanwezigen tijdens de kerkdienst op 11 Juni 2023) mooie groetenkaarten verstuurd naar de bezoekers van opvang tehuis Bethania in Moldavië. We hebben de foto’s en een bedankje daarvan in Tsjerkepraat en op de website gepubliceerd. Groot was[…]

Actie Kerkbalans 2024

In januari is het zover: tijd voor Actie Kerkbalans. Wij vragen al onze leden een bijdrage te geven voor onze gemeente. Ook uw en jouw steun is nodig om te kunnen blijven bestaan. U/jij geeft toch ook? De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27[…]

Kerst en Nieuwjaarsgroeten ZWO 2023/24

Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar weer namens onze gemeenteeen kerstkaart gestuurd naar onze adoptiekinderen in Indonesië [Pikulan]en de beide Granny’s in Moldavië [Dorcas] waarin wij hen allenGezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2024 toewensen. En ook voor ieder is er ook weer een attentie meegestuurd Van[…]

Kerstliederen spelen/zingen door het dorp op Eerste Kerstdag 2023

Eerste Kerstdag (25 december) zullen een aantal leden van brassband “Westersweach” weer door het dorp gaan om kerstliederen ten gehore te brengen. Wie wil mag aansluiten om mee te zingen! De start is om 06:00 ’s ochtends vanaf “de Boei” bij de Grutte Tsjerke in Kollumerzwaag. Na afloop is er[…]

Begin het jaar 2024 goed met een frisse duik!

Het nieuwe jaar staat voor de deur en wat is er nu beter dan 2024 beginnen met een verfrissende duik in het koude water? Wij nodigen je van harte uit om samen met vrienden, familie en buurtgenoten deel te nemen aan onze Nieuwjaarsduik op 1 januari 2024. Om 12:00 zullen[…]

Mooi bericht van de ZWO-commissie

Op zondag 11 juni heeft de commissie een ZWO-dienst georganiseerd, gericht op het project Fryslân foar Moldavië van KerkinActie. De collecte was toen voor de organisatie Bethania in Moldavië. Moldavië is het armste land van Europa en veel mensen werken in het buitenland. Kinderen en ouderen krijgen daardoor niet altijd[…]

Inzameling Postzegels, Ansichtkaarten, Mobieltjes, Cartridges en Oud Geld

Duidelijk te merken buiten: de zomer is voorbij, de herfst is begonnen. Wellicht tijd om allerlei zaken uit te zoeken en op te ruimen. Indien u dingen wegdoet, kunnen deze wellicht nog een herbestemming krijgen. Hierbij valt te denken aan: ansichtkaarten met postzegels. Verder kunnen ook lege cartridges, oude mobieltjes,[…]

Gebedsbijeenkomsten

Al sinds een aantal jaren komen wij met een klein groepje gemeenteleden iedere maand een moment bij elkaar om samen te bidden. We bidden onder andere voor onze gemeente, ons dorp en onze jeugd. We benoemen de zieke mensen, we bidden voor werkgroepen, de kerkenraad en bijvoorbeeld de beroepingscommissie. Als[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow