Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag | | Page 2

Nieuws

Oefening brandweer

Maandagavond 16 september om 19:30 uur oefent de brandweer van Buitenpost in de kerk en de Boei. Een ieder die een kijkje wil nemen is van harte welkom.

Uitnodiging voor de start- en bloemenzondag

Op zondag 22 september 2019 om 10.30 uur begint de start- en bloemenzondag. Vooraf bent u uitgenodigd voor een kopje koffie. Dit jaar is het landelijke thema van de protestantse kerk ‘een goed verhaal’ en daar willen wij in Kollumerzwaag ook mee beginnen. Een goed verhaal is een verhaal dat[…]

Plaatsing CV-ketels

In de zomervakantie zijn 2 Remeha Quinta’s geïnstalleerd. Dit betekent dat het afgelopen jaar in totaal 3 nieuwe CV’s zijn geplaatst. De verwachting is dat we weer zo’n 15 jaar vooruit kunnen. Met een groet van de Kerkrentmeesters

Nieuws van onze adoptiekinderen

We hebben van de adoptiekinderen goede berichten mogen ontvangen. Isser, Yuwina en Risky zijn over naar de volgende klas. Michelle is geslaagd voor haar staatsexamen van de hoge school. Zij schrijft zelf in haar brief: “Ik verlang naar de staatsuniversiteit in Malang te gaan, de naam is Brawijaya. Ik wil[…]

Renovatie Orgel

In het najaar van 2019 start de renovatie van het orgel in de Gereformeerde Kerk, zoals tijdens de gemeenteavond in april werd bekend gemaakt. Wij zijn erg blij met de toekenning van een financiële bijdrage door Stichting Femme van der Schaaf van € 7.500! Wij danken de Stichting Femme van[…]

Update Samen op Weg

Op 8 april jl. hebben er in beide kerken gemeenteavonden plaatsgevonden waar is gepresenteerd hoe de fusie zal plaatsvinden. Tevens is toen kenbaar gemaakt dat we koersen op een formele fusie per 1 januari 2020. Hierbij brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen en geven we een[…]

Your Choice, Let’s play the music…

Zondag 19 mei was het thema muziek, een geschenk dat elke dag een rol speelt in ons leven. Geloven, zoeken naar God, vragen hebben en antwoorden proberen te zoeken. Muziek kan helpen, soms kan 1 zin uit een lied meer zeggen dan 1000 woorden. Voor de pauze hebben we hier[…]

Fietsen voor de inwoners van Lushnje (Albanië) – deel 3

In oktober 2018 heb ik, samen met een aantal andere vrouwen, een bezoek gebracht aan Lushnje in Albanië. Hier hebben we de Mozaik Church bezocht, een kerk speciaal voor Roma. Deze groep mensen wordt in Albanië met de nek aangekeken. We hebben veel mensen ontmoet die zich inzetten voor de[…]

Geen zangavond met Onger-Oens

Helaas kan de zangavond met de Urker mannenzangvereniging Onger-Oens van zaterdag 16 november in de Gereformeerde kerk niet doorgaan. Van medio oktober 2019 tot mei 2020 is het orgel voor renovatie buiten gebruik. Voor het najaar 2020 zal een nieuwe afspraak met Onger-Oens worden gemaakt.

Paasgroet van onze adoptiekinderen

Als Paasgroet aan ons allen mochten wij deze mooie foto’s ontvangen van onze adoptiekinderen en hun familie. Hartelijke groet van de ZWO commissie

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow