Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag | | Page 3

Nieuws

Ouderenzondag op 12 november

Op zondag 12 november is er om 9.30 uur een kerkdienst en gezellige nazit speciaal voor oudere en alleenstaande gemeenteleden. Na de dienst drinken we samen koffie, is er ruimte voor een hapje en een drankje en sluiten we af met een heerlijke broodmaaltijd. De dienst wordt geleid door dhr.[…]

Historisch overzicht Gereformeerde Kerk te Kollumerzwaag – Deel 2.

Onlangs verscheen op de website GereformeerdeKerken.info het tweede deel van een historisch overzicht betreffende De Gereformeerde Kerk te Kollumerzwaag. Het verhaal vindt u hier. Deel 3 verschijnt binnenkort. Onderaan deel 2 staat dan een link die de lezers doorverwijst naar deel 3.

Historisch overzicht Gereformeerde Kerk te Kollumerzwaag – Deel 1.

Deze week verscheen op de website GereformeerdeKerken.info het eerste deel van een historisch overzicht betreffende De Gereformeerde Kerk te Kollumerzwaag. Het verhaal vindt u hier. Deel 2 verschijnt binnenkort. Onderaan deel 1 staat dan een link die de lezers doorverwijst naar deel 2.

Berichten vanuit de ZWO over onze Granny’s (update)

Via de post mochten we informatie ontvangen van Dorcas over onze beide Granny’s Bericht van Granny Eudochia:Dank u voor uw vrijgevigheiduw steun is een heel belangrijk onderdeelvan mijn dagelijks leven.Dat God u mag zegenen met nog veel meer.Ik wens u allen het allerbeste toe. Bericht van Granny NicolaeBedankt dat u[…]

Data clubavonden groep 7/8 & klas 1/2

Op de volgende avonden wordt er voor de jeugd van groep 7/8 & klas 1/2 van het voortgezet onderwijs een clubavond (van 19.15 tot 20.15) georganiseerd in de Rank (Foarwei 139, Kollumersweach). 9 oktober 2023 23 oktober 2023 6 november 2023 20 november 2023 4 december 2023 18 december 2023 8[…]

De Wenkeamer: Plek voor ontmoeting en verbinding

KOLLUMERSWEACH – Dit voorjaar opende Lichtpunt Opvang en Ontmoeting, in samenwerking met Solidair Friesland, de deuren van De Wenkeamer in Kollumersweach. Moest het in het begin even op gang komen, na verloop van tijd nam de belangstelling steeds meer toe. Alle reden dus om er dit najaar een vervolg aan[…]

Uitnodiging Groothuisbezoek

Deze keer willen we het samen met elkaar hebben over zang en muziek. Voor alle gemeenteleden is zingen belangrijk en allemaal hebben we wel een favoriet lied. Tegelijkertijd beseffen we ook dat er verschillen zijn in voorkeur. De één houdt van psalmen en de ander van opwekkingsliederen. Het is goed[…]

Overgangsrapporten van onze adoptiekinderen in Indonesië

Eind juli 20223 heb ik via de mail de brieven en overgangsrapportenvan onze adoptie kinderen mogen ontvangen.Die brieven hebben altijd deze bekende aanhef:Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.Jesaja 55 : 6-7 In de brieven vragen ze hoe het met ons hier gaat.Ze[…]

INLEVEREN SPAARDOOSJES VOOR PROJECT “FRYSLÂN FOAR MOLDAVIË”

Zondag 11 juni zijn na de ZWO-dienst spaardoosjes uitgedeeld om samen te sparen voor de projecten van de gezamenlijke PKN-kerken in Fryslân voor Moldavië. De projecten zijn: Moldovan Christian Aid (MCA), Bethania, Home Care en Youth for Christ. Gedurende 2-3 jaar zullen hiervoor diverse akties/collectes voor Moldavië worden gedaan. Nu[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow