Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag | | Page 3

Nieuws

Inleveren spaardoosjes voor de actie Veld-Vol-Voedselpakketten

Zondag 16 oktober is het nog mogelijk om de spaardoosjes in te leveren in de kerk op de avondmaalstafel. Bent u deze zondag niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn dan kunt u mailen of bellen naar Jelly van der Pas of Petra Offinga, dan zorgen zij er voor[…]

Terugblik op de rijk gezegende ZWO-dienst voor Veld-Vol-Voedselpakketten

De dienst van 4 september stond in het teken van de actie van de Stichting Mensenkinderen “Veld-Vol-Voedselpakketten“ voor arme gezinnen in Albanië, Armenië en Moldavië. Bij deze actie krijgen arme gezinnen in het voorjaar pootaardappelen en groentezaden. Hiermee kunnen ze zelfvoorzienend worden. Eén Veld-Vol-Voedselpakket kost € 20,-. Om al tijdens[…]

ZWO-dienst van 4 september in het teken van Veld-Vol-Voedselpakket

Op zondag 4 september wordt een ZWO-dienst gehouden. Deze staat in het teken “Veld-Vol-Voedselpakket voor Albanië, Armenië en Moldavië”, de nieuwe actie van Stichting Mensenkinderen. De afgelopen jaren van Corona betekende geen werk, geen bijstand van de overheid, stijgende voedsel- en energieprijzen. Voor veel gezinnen op het platteland van Albanië,[…]

Wij zoeken een predikant

De Protestante Gemeente Kollumerzwaag is een open en missionaire geloofsgemeenschap, eigentijds en toekomstgericht. Wij belijden ons geloof bewust in de voetsporen van de geloofstradities. Omdat onze predikant met emeritaat is gegaan zijn wij op zoek naar een fulltime predikant. De profielschets omschrijft wat de gemeente verwacht van een predikant en[…]

Nieuws van onze Granny’s in Moldavië

Via het project Adopt a Granny van Dorcas hebben wij in Moldavië 2 ouderen financieel geadopteerd. Dorcas gaf ons onlangs een update van hun situatie. Hieronder leest u daar over. De heer Nicolae De organisatie heeft de heer Nicolae thuis bezocht en hem eten en hygiëneproducten overhandigd. Vorig jaar heeft[…]

Afscheidsdienst ds. J.P Strietman (10 oktober 1999 – 26 juni 2022)

Zondag 26 juni 2022 gaat de geschiedenis van onze gemeente in als de dag waarop we afscheid namen van ds. J.P. Strietman en zijn gezin. Hier volgt een kort verslag van deze dag, aan de hand van enige foto’s. ‘s Morgensvroeg is de vlag gehesen met een afbeelding van dominee[…]

Lichtpunt beschikbaar voor Opvang Oekraïners

Lichtpunt wil zich tijdelijk inzetten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De Hof van Heden wordt beschikbaar gesteld om in te delen in appartementen, waar Oekraïners opgevangen kunnen worden. Lichtpuntloods stelt gebouw en huisraad om de Hof van Heden in te richten beschikbaar. Lichtpunt Opvang is beschikbaar voor toezicht[…]

Onderdelen materialenhok kerkhof te koop

De stichting Ald Collumersweach bouwt een nieuw hok/kantine op het kerkhof van Kollumerzwaag. Het oude gebouw wordt gesloopt. Materialen die hergebruikt kunnen worden, worden per bod verkocht. Breng uiterlijk eind augustus uw bod uit bij Sibrecht Dijkstra (sibrechtdijkstra@gmail.com of 06-42553200). Let op: U dient zelf het hok te slopen en/of[…]

Pinksterfeest Verwenavond van Samen Groeien

Samen groeien organiseert tijdens het Pinksterfeest Veenklooster op zaterdagavond 4 juni een avondje uit voor volwassenen die dichtbij kinderen staan. Geniet van 17.00 – 21.30 uur van gezelligheid, verwennen, inhoud en live muziek. Gerald Troost verzorgt samen met Miranda de Vlieger een prachtige muzikale invulling van de avond. Daarnaast wordt[…]

Pinksterfeest Veenklooster 2022

Al 50 jaar bezoeken honderden mensen Veenklooster om samen Pinksteren te vieren. Nadat het 2 jaar stil was op het evenemententerrein en in het bos, is er dit jaar weer een veelzijdig programma voor jong en oud. De activiteiten vinden plaats in meerdere tenten, buiten is een muziekpodium opgesteld en[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow