Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag | | Page 3

Nieuws

Adventskalender-22 december

Fakhri is een 11-jarige jongen uit Irak. Hij vluchtte zeven jaar geleden uit de stad Mosul. Voor Kerst wenst hij maar één ding: geen terroristen meer in de wereld. Dan kan hij weer veilig en in vrede leven. Fakhri woont samen met zijn familie op tachtig kilometer van Mosul. Ze[…]

Adventskalender-21 december

De 10-jarige Bijli wil later graag lerares worden. Om lerares te worden moet Bijli wel naar school kunnen gaan. Dat kan niet vanwege corona. In de klas pestten leerlingen haar, omdat ze in de Here Jezus gelooft. Word jij ook weleens gepest op school omdat je gelovig bent? Bijli woont[…]

It krystferhaal “efter de skermen”

Al jierren fersoarget de leiding fan de klups de bekende “kerstbroodmaaltijd”. De iene komt noch yn in moaier glitterjurkje as de oare en it is altyd gesellich. Mar dit jier wiene wy de klos mei it bekende firus. It like ús dan ek net ferstânnich om it dit jier te[…]

Kerstupdate project adoptieouders in Batu

Van Elzerd en Grietje Zijlstra, Promotors project Batu, ontvingen we het volgende bericht. Het jaar 2020 loopt weer op z’n eind en 2021 komt in het zicht. Wat er dit jaar is gebeurd zal ons allemaal ons leven bij blijven. En dat geldt voor iedereen, ook aan het andere einde[…]

Advent Kindernevendienst-Spiegel van geloof

Engelen helpen ons in Jezus Christus te geloven Jezus is grootser dan de engelenHebreeën 1: 1 t/m 7 en 13 t/m 14 We horen vandaag (4e Advent) over engelen, wie ze zijn, waar ze leven, hoe ze God dienen en hoe God hen inzet om mensen op aarde te helpen[…]

Adventskalender-20 december

“Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn schouders.Deze namen zal Hij dragen:Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.”Jesaja 9:5 (Nieuwe Bijbelvertaling) De Here Jezus kwam naar de aarde om ons te redden en niet om ons te veroordelen. Hij is een God[…]

ZWO-collectes

De ZWO-commissie wil graag een aantal collectes en een Voedselbankactie onder uw aandacht brengen. Voedselbank Kollumerland zamelt DE-punten in Wie in het keukenlaadje nog Douwe Egberts waardepunten heeft liggen en niet weet wat ermee te doen, kan ze nu schenken aan het goede doel. De Voedselbank Kollumerland doet ook dit[…]

Adventskalender-19 december

Streep alle woorden (van boven naar beneden en van links naar rechts) weg. De overgebleven letters vertellen je iets heel belangrijks! Adventkalender Open Doors

Adventskalender-18 december

Rose woont samen met haar drie dochtertjes in Nigeria. De man van Rose werd in april dit jaar vermoord vanwege zijn geloof en werk als voorganger. Hij werd gedood door militanten die bij de Fulani-stam horen. Dat zegt je waarschijnlijk niets, maar het is een grote groep mensen die zich[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow