Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag | | Page 3

Nieuws

Bidstondcollecte & Voedselinzamelactie voor de Voedselbank

In de voormalige gemeente Kollumerland c.a. ontvangen 24 gezinnen en alleenstaanden – na een strenge selectie – 1x per 2 weken een voedselpakket. Het gaat daarbij om bijna 60 personen, waarvan de helft kinderen onder 18 jaar. Ook in Kollumerzwaag maakt een aantal gezinnen/alleenstaanden gebruik van de voedselbank. De betrokkenen[…]

Spaardoosjesactie “Vooruit met de geit”, start zondag 3 maart

De hervormde diaconie en de gereformeerde ZWO-commissie vragen uw aandacht voor de actie van MensenKinderen voor mensen in nood. Moldavië is het armste land van Europa. De zwakke economie en de slechte omstandigheden in het land maken dat de meerderheid van de inwoners het slecht heeft. Veel ouderen zijn eenzaam[…]

Collecte zondag 24 februari voor Noodhulp Ethiopië

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Het wordt steeds belangrijker om: • héél zuinig om te gaan met water[…]

Op weg naar Pasen

40 dagen | 40 vragen Op 6 maart start de veertigdagentijd. Wilt u bewust toeleven naar Pasen? Vraag dan bij het Nederlands Bijbelgenootschap het gratis leesplan aan met overdenkingen, bezinningsvragen en leuke doe-opdrachten. U leest in 40 dagen het hele Johannes-evangelie en staat elke dag even stil bij vragen als[…]

CV-ketel met dank aan het Verjaardagsfonds

Kortgeleden is een nieuwe Energie zuinige HR CV-ketel geplaatst (zie foto). De oude was 17 jaar oud en was definitief kapot. Voor de aanschaf van deze CV-ketel zijn de gelden uit het verjaardagsfonds gebruikt, zoals ook vermeld is in de kerkengids. Deze zomer kopen we nog twee CV-ketels en die worden dan[…]

Actie Kerkbalans 2019: Kerk zijn we samen

Van 19 januari tot 2 februari 2019 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Actie kerkbalans is ieder jaar weer belangrijk. Mede door de opbrengst van deze collecte kunnen we het kerkenwerk draaiende houden. Mogen we ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen? Kerkbalans is een gezamenlijke actie van verschillende[…]

Inzamelkalender Oudpapier 2019

Al jarenlang zamelen de gereformeerde kerk en de hervormde kerk samen met de gemeente het oud papier in.  Door uw oudpapier in de blauwe container aan te bieden, helpt u niet alleen het milieu, maar ook jeugdwerkactiviteiten van de kerken. Dit zijn de ophaaldagen: Route Oud Papier Foarwei Westergeest en[…]

Opname beeld en geluid in de kerk en in de Boei

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. In verband met deze wet zijn bij de ingang van de Kerk en De Boei informatieborden opgehangen waarop geattendeerd wordt dat vanuit de gebouwen geluid en beeld worden[…]

Warmtewerendefolie aangebracht

Uit de opbrengst van de bazaar 2018 is geïnvesteerd in het aanbrengen van warmtewerendefolie op de ramen van de lokalen en de kerkenraadskamer van De Boei. Hierdoor blijven deze ruimten in de zomer koeler. Een bijkomend voordeel is dat de folie een “spiegelend” effect geeft. Je kunt niet van buiten[…]

Fietsen voor de inwoners van Lushnje (Albanië) – deel 2

Wat een kleine oproep te weeg brengt…. Na mijn reis naar Lushnje (Albanië) heb ik via Tsjerkepraat, nieuwsbrief en de website een oproep gedaan fietsen te doneren aan de inwoners van Lushnje. Tot mijn grote verrassing werden in korte tijd 11 fietsen aangeboden. Onvoorstelbaar. Daarnaast kreeg ik van een groep[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow