Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag | | Page 3

Nieuws

Overgangsrapporten van onze adoptiekinderen in Indonesië

Eind juli 20223 heb ik via de mail de brieven en overgangsrapportenvan onze adoptie kinderen mogen ontvangen.Die brieven hebben altijd deze bekende aanhef:Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.Jesaja 55 : 6-7 In de brieven vragen ze hoe het met ons hier gaat.Ze[…]

INLEVEREN SPAARDOOSJES VOOR PROJECT “FRYSLÂN FOAR MOLDAVIË”

Zondag 11 juni zijn na de ZWO-dienst spaardoosjes uitgedeeld om samen te sparen voor de projecten van de gezamenlijke PKN-kerken in Fryslân voor Moldavië. De projecten zijn: Moldovan Christian Aid (MCA), Bethania, Home Care en Youth for Christ. Gedurende 2-3 jaar zullen hiervoor diverse akties/collectes voor Moldavië worden gedaan. Nu[…]

Het kerklied in liedbundels gevangen

  Op de gemeente avonden in het najaar staan het geestelijke liederen centraal.U hebt er in de aankondiging al wat over kunnen lezen.Maar hoe kwamen de liederen tot ons. Een klein overzicht. Dat er in tempel en synagoge gezongen werd, is wel bekend. Boek der Psalmen in de Bijbel kent[…]

Opbrengst van de ZWO-collecte van 11 juni 2023

De opbrengst van deze collecte (Fryslân foar Moldavië project Bethania)tijdens de ZWO-dienst bedraagt € 1.199,63via de collectezak € 462,13;via Appostel App € 241,50en via ZWO-bankrekening € 496,00) Hartelijk dank voor de prachtige opbrengst van de collecte. Na afloop van de ZWO-dienst van 11 juni is er  aan iedere kerkganger/-ster en[…]

Themamiddag over Pinksterfeest Veenklooster bij Lichtpunt Kollumerzwaag op 25 mei

Nog even en het Pinksterfeest Veenklooster gaat van start. Ieder jaar weer een groots en vooral bijzonder gebeuren, waar duizenden bezoekers op af komen. Het Pinksterfeest Veenklooster wordt georganiseerd door de stichting Zendingsfeesten Veenklooster. In totaal zijn er meer dan 50 vrijwilligers actief betrokken bij de organisatie van het festival.[…]

Onderhoud en verbouw pastorie en de Boei

De afgelopen maanden heeft het College Kerkrentmeesters onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor onderhoud/verbouw van de pastorie (Foarwei 99) en de Boei. Hierbij is gebruikt gemaakt van de kennis die enkele gemeenteleden hebben over energiebewust (ver)bouwen. De plannen van deze zogenaamde Bouwcommissie zijn besproken op de gemeenteavond van 17 april[…]

Programma Pinksterfeest Veenklooster 2023 bekend

Al meer dan een halve eeuw bezoeken honderden mensen Veenklooster om samen Pinksteren te vieren. Net als andere jaren biedt het christelijke evenement ook dit pinksterweekend een veelzijdig programma. Met op zaterdag een mannenontbijt en speciaal event voor vrouwen. ’s Middags een ontmoeting voor jong en oud, met muziek. En[…]

Paasjubel op Tweede Paasdag

Op maandag 10 april vond de traditionele paasjubel plaats. Het thema deze keer was het landelijke thema van de Protestantse Kerk: “Uit liefde voor jou – ontvangen en delen!”. Er werd gelezen uit 1 Johannes 4: 7-21 waarbij Johannes een oproep doet om lief te hebben zoals God ons liefheeft.[…]

Paasstuk gemaakt met club groep 7/8

Nadenken over de betekenis van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag. Het ei 🥚 staat voor nieuw leven, de bloembollen voor een nieuw begin. Als afsluiting: Chocolade paaseitjes zoeken 😀 We wensen iedereen Goede Paasdagen 💜

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow