Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag | | Page 3

Nieuws

Ondertekening fusieacte Protestantse Gemeente Kollumerzwaag

Een bijzondere oudejaarsdag was het 31 december 2019. Vertegenwoordigers van de beide kerkenraden en van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters togen ’s morgens vroeg naar Damwâld. We kwamen op het kantoor van notaris Oege Jan Leegstra samen voor de onderteking van de acte, die de fusie bezegelt tussen de[…]

Week van gebed 20-24 januari in Kollumerzwaag

Elk jaar wordt in Nederland een ‘Week van Gebed voor de eenheid’ gehouden, waar gebeden wordt voor eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld. Het thema is dit jaar ‘zij waren Buitengewoon vriendelijk voor ons’ en de gebedsweek wordt gehouden van 19 t/m 26 januari. De Evangelische Gemeente[…]

Opendag Stadsklooster (Lieuwe en Jeannet Bijleveld)

Na een goede tijd in Kollumerzwaag en bij Lichtpunt zijn Lieuwe en Jeannet Bijleveld in 2018 naar Leeuwarden verhuisd. Hier hebben zij een oude school verbouwd tot Stadsklooster. Dit is inmiddels vrijwel klaar, alleen de tuin moet nog. Zij nodigen alle vrienden en bekenden uit Kollumerzwaag/Veenklooster uit voor een open[…]

Kerst; Het licht van de wereld

We vieren vandaag de geboorte van Jezus Christus. Het is licht. We zien het door de geboorte lichter worden in de wereld. In het verhaal is het zelfs letterlijk licht door de stralende ster die de weg wijst en de engelen in het veld. Dit hoopvolle licht kan en mag[…]

Kerstgroet van onze adoptiekinderen

Vanuit Indonesië mochten we weer kaarten ontvangen van onze adoptiekinderen , met de volgende groet: Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar weer namens onze gemeente een kerstkaart plus attentie gestuurd aan onze adoptiekinderen in Indonesië [Pikulan] en naar de beide Granny’s in Moldavië. Hartelijke groet van de ZWO-commissie

4e advent; Het wordt weer licht

Het thema van 4e adventszondag is “Het wordt weer licht”. We zien op de poster Jozef, de man van Maria. We hebben met de kinderen het verhaal gelezen van Jozef die in een nacht bezoek krijgt van een engel. Jozef kan niet slapen en piekert over Maria. Zij is zwanger,[…]

3e advent; Hoe maak je het goed?

We vieren vandaag de 3e zondag van advent.Het grote licht van kerst wordt steeds meer voelbaar.Het licht dat Jezus brengt, maar ook het licht dat we zelf te geven hebben.God wil dat het goed is tussen Hem en ons.Dat is ook de boodschap die Micha vandaag geeft.De mensen willen het[…]

2e advent; Een stralende dag

Het is vandaag de 2e zondag van advent en het thema van deze morgen is “Een stralende dag”.Micha heeft een visioen. Hij ziet een tempel in Jeruzalem die hoog boven alle andere uitsteekt.De volken gaan ernaar toe en het zal er vrede zijn. De mensen zijn vergeten wat oorlog is[…]

1e advent; Wie maakt het licht?

Het thema van het adventsproject van de kindernevendienst is “Geef licht”. Dat is een gebed en een aansporing tegelijk. We bidden God om licht in ons leven. We weten dat we ook geroepen zijn om licht te geven aan andere mensen in de wereld om ons heen. We volgen deze[…]

Namen kerkgebouwen Kollumerzwaag

Op 1 januari 2020 vormen de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente samen de nieuwe Protestantse Gemeente Kollumerzwaag. Aan de gemeenteleden is de mogelijkheid geboden namen in te dienen voor de kerkgebouwen, waarna op de ingediende namen gestemd kon worden. Inmiddels zijn de namen bekend die onze beide kerkgebouwen vanaf[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow