Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag | | Page 3

Nieuws

Pepermuntverkoop voor en door de jeugd

Maandag 7 maart is het weer tijd voor de jaarlijkse pepermuntactie. De jeugd verzamelt zich om 18.00 uur bij de Rank. Vandaar gaan ze in Kollumerzwaag en omgeving langs de huizen om doosjes pepermunt te verkopen. Een doosje kost ook dit jaar weer € 2,50. De opbrengst van de verkoop[…]

Resultaat tulpenactie voor Gerben en Janneke en Lighthouse

Het vrijwilligerswerk dat Gerben Sijtsma en Janneke Speelman in het Lighthouse in Zuid-Afrika verrichten is dankbaar en bevalt hen goed. Ze willen zich hier een langere periode inzetten. Zij ontvangen geen inkomen voor hun werk en moeten zelf hun verblijfskosten en levensonderhoud betalen. In februari hebben beide families daarom een[…]

Kerst- en Nieuwjaarsgroeten uit Indonesië-2

We hebben een film ontvangen van onze adoptiekinderen in Indonesië. Hierin zien we dat de zij onze kerstgroet en cadeaus ontvangen. Ook bedanken ze ons persoonlijk voor deze giften. In januari hebben we via onze website gedeeld dat wij kerstkaarten van hen ontvingen. Hartelijke groet van de ZWO-commissie

Coronamaatregelen; Welkom zonder aanmelden

De kerkenraad heeft op 1 februari besloten dat aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst niet meer nodig is. Onze kerk biedt ruimte genoeg om te voldoen aan de basismaatregelen. De kerkenraad doet een beroep op iedereen die de kerkdienst bijwoont zich te houden aan deze maatregelen: De 1,5 meter[…]

Kerst- en Nieuwjaarsgroeten aan ons allen vanuit Moldavië

Vanuit Moldavië mochten wij nog een kerstgroet ontvangen van één van onze Granny’s. Op de achterzijde staat geschreven: Lieve sponsor, Ik wens u een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Vanuit de bodem van mijn hart bedank ik u voor uw steun en hulp. Groet van de ZWO-commissie

Kerst- en Nieuwjaarsgroeten aan ons allen vanuit Indonesië

Via de mail mochten wij kerstkaarten ontvangen van onze adoptiekinderen uit Indonesië. En ook van de familie Theedens en het bestuur van het project Batu. Zij wensen ons Gezegende Kerstdagen in goede gezondheid en alle goeds voor 2022 toe. Er is besloten de kaarten dit jaar digitaal aan ons te[…]

Actie Kerkbalans; Samen voor de kerk van morgen

Zoals we gewend zijn houden we ook dit jaar weer Actie Kerkbalans. Deze wordt gehouden van 15 tot 29 januari. Door het coronavirus leven we in een tijd van spanning en onzekerheid. Juist nu is het van belang dat de kerk een actieve geloofsgemeenschap is waar gemeenteleden elkaar blijven ontmoeten[…]

Nationale week van gebed voor eenheid

Van maandag 17 t/m vrijdag 21 januari doet Kollumerzwaag mee aan de nationale Week van gebed voor eenheid. Juist in deze tijd is eenheid zo belangrijk. We worden behoorlijk geconfronteerd met diepgaande verdeeldheid in de samenleving, maar ook in onze geloofsgemeenschappen. De aanhoudende crisis en maatschappelijke onvrede werken daar aan[…]

Bidden voor vrede en verbinding

Aan de vooravond van de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid bidden christenen in Nederland op zaterdag 15 januari gezamenlijk voor vrede en verbinding. Aanleiding is de aanhoudende coronacrisis en toenemende verdeeldheid in families, geloofsgemeenschappen en de samenleving. Kijk en bid mee tijdens een livestream van 20.00 uur – 21.30[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow