Kerk

Kerk

Welkom in de kerk – ventilatie

We zijn dankbaar dat we iedere week bij elkaar kunnen komen voor het vieren van de kerkdienst. Volgens de regels die tijdens Corona gelden moet de kerk tijdens de dienst worden geventileerd. De afgelopen weken hebben we hiervoor de glazen schuifdeuren geopend. Nu het kouder wordt is besloten deze deuren[…]

Welkom in de kerk

Op maandag 5 oktober 2020 heeft minister Grapperhaus de maatregelen rond de kerkdiensten aangescherpt. Dit betekent dat vanaf de maand oktober maximaal 30 personen de dienst bij mogen wonen. Zodra hier verandering in komt wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Wilt u een kerkdienst bijwonen, dan dient u zich[…]

Terugblik Pelgrimstocht startzondag 2020

De startzondagactiviteit van 6 september was een groot succes. Maar liefst 107 mensen hebben meegedaan aan de fietstocht. De pelgrimsreis stuurde de deelnemers langs verschillende plekken in Kollumerzwaag, Veenklooster en De Triemen. De tocht stond in het teken van de pelgrimspsalmen (Psalmen 120-134). Onderweg werd er gezongen, gelezen en spellen[…]

Pelgrimsreis op 6 september (startzondag)

De startzondag ziet er dit jaar iets anders uit dan voorgaande jaren, vanwege het coronavirus. We moeten voorzichtig zijn, maar ook moed en vertrouwen hebben voor de toekomst. Hoe gaan we met de kerk en ons geloof verder? Op 6 september willen we het nieuwe seizoen starten met een pelgrimstocht[…]

Welkom in de kerk

Na een bijzondere tijd voor iedereen, is de kerkenraad dankbaar en blij u mee te mogen delen dat de kerkdiensten van start zullen gaan.Vanaf D.V. zondag 30 augustus zullen de deuren van de Grutte Tsjerke geopend zijn.We volgen hierbij uiteraard wel de richtlijnen volgens RIVM en het protocol van de[…]

Live meekijken met kerkdienst

Medewerkers van PTH en vrijwilligers van onze gemeente hebben gewerkt aan het plaatsen van camera’s in de Grutte Tsjerke. U kunt de kerkdienst live meekijken en -vieren via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2172-Protestantse-Gemeente-Kollumerzwaag of via You Tube. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan de dienst te beluisteren via Kerkomroep.nl.

A.s. zondag luisterdienst

Er worden voorbereidingen getroffen om vanaf zondag 22 maart zelf de kerkdienst uit te zenden via kerkomroep.nl. De link voor het luisteren van de dienst is te vinden op onze site (op de homepage en in het agenda-item). Vooralsnog is ingepland om luisterdiensten te houden op zondag 22 maart, zondag[…]

TV-uitzending RTV NOF met Jan van der Meer terugkijken

Zondag 15 maart 2020 heeft RTV NOF via TV en internet live een speciale kerkdienst in de Grutte Tsjerke uitgezonden. De leiding was in handen van Jan van der Meer uit Oosternijkerk. Ate en Bertina Grijpstra en organist Bauke Hoekstra zorgden voor muzikale medewerking. Op de website van RTV NOF[…]

Kerkdiensten tot nader besluit geannuleerd-bijgewerkt

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Eén van deze maatregelen is dat, tot en met 31 maart 2020, bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast. Zojuist heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag besloten om,[…]

Ondertekening fusieacte Protestantse Gemeente Kollumerzwaag

Een bijzondere oudejaarsdag was het 31 december 2019. Vertegenwoordigers van de beide kerkenraden en van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters togen ’s morgens vroeg naar Damwâld. We kwamen op het kantoor van notaris Oege Jan Leegstra samen voor de onderteking van de acte, die de fusie bezegelt tussen de[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow