Kerk

Kerk

A.s. zondag luisterdienst

Er worden voorbereidingen getroffen om vanaf zondag 22 maart zelf de kerkdienst uit te zenden via kerkomroep.nl. De link voor het luisteren van de dienst is te vinden op onze site (op de homepage en in het agenda-item). Vooralsnog is ingepland om luisterdiensten te houden op zondag 22 maart, zondag[…]

TV-uitzending RTV NOF met Jan van der Meer terugkijken

Zondag 15 maart 2020 heeft RTV NOF via TV en internet live een speciale kerkdienst in de Grutte Tsjerke uitgezonden. De leiding was in handen van Jan van der Meer uit Oosternijkerk. Ate en Bertina Grijpstra en organist Bauke Hoekstra zorgden voor muzikale medewerking. Op de website van RTV NOF[…]

Kerkdiensten tot nader besluit geannuleerd-bijgewerkt

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Eén van deze maatregelen is dat, tot en met 31 maart 2020, bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast. Zojuist heeft het moderamen van de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag besloten om,[…]

Ondertekening fusieacte Protestantse Gemeente Kollumerzwaag

Een bijzondere oudejaarsdag was het 31 december 2019. Vertegenwoordigers van de beide kerkenraden en van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters togen ’s morgens vroeg naar Damwâld. We kwamen op het kantoor van notaris Oege Jan Leegstra samen voor de onderteking van de acte, die de fusie bezegelt tussen de[…]

Namen kerkgebouwen Kollumerzwaag

Op 1 januari 2020 vormen de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente samen de nieuwe Protestantse Gemeente Kollumerzwaag. Aan de gemeenteleden is de mogelijkheid geboden namen in te dienen voor de kerkgebouwen, waarna op de ingediende namen gestemd kon worden. Inmiddels zijn de namen bekend die onze beide kerkgebouwen vanaf[…]

Renovatie Orgel

In het najaar van 2019 start de renovatie van het orgel in de Gereformeerde Kerk, zoals tijdens de gemeenteavond in april werd bekend gemaakt. Wij zijn erg blij met de toekenning van een financiële bijdrage door Stichting Femme van der Schaaf van € 7.500! Wij danken de Stichting Femme van[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow