Kerk

Kerk

60 kerkgangers welkom in de kerk – vanaf 6 juni

In overeenstemming met het advies van de Protestantse Kerk zijn er vanaf zondag 6 juni maximaal 60 kerkgangers welkom in onze kerk. Ook mag vanaf die datum weer beperkt en op praatniveau worden gezongen. Met ‘praatniveau’ wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen[…]

Welkom in de kerk-vanaf 7 maart

Met ingang van zondag 7 maart willen we, in overeenstemming met het advies van de Protestantse Kerk en de Classis Fryslân, beginnen met diensten, waarin weer een organist en maximaal 4 zangers meewerken. Ook zijn dan weer maximaal 30 kerkgangers welkom. Wilt u een kerkdienst bijwonen, dan dient u zich[…]

Kerkdiensten t/m 7 februari zonder kerkgangers

Het kabinet heeft besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Kerkdiensten worden daarom tot en met zondag 7 februari gehouden zonder kerkgangers en zijn online te volgen. Ook alle overige kerkelijke activiteiten zijn stilgelegd, zoals kinderoppas en kindernevendienst. De kerkdiensten zijn te beluisteren via[…]

Uitnodiging Heilig Avondmaal

Jezus roept Zijn gemeente op om het Heilig Avondmaal te vieren en om zo Zijn lijden en sterven, en onze bevrijding, te gedenken totdat Hij terugkomt. Nu was dat de afgelopen periode erg moeilijk geworden, om samen aan het Avondmaal te gaan. We mochten maar met erg weinig mensen samen[…]

AdventDigitaal

Heel veel activiteiten voor de komende maand hebben we moeten laten vervallen. Denk aan de interkerkelijke adventszangdienst en kerstnachtdienst. Of aan het zingen door het dorp op kerstmorgen. Wie betreurt dat niet? Alles gaat in de decembermaand dit jaar anders dan anders. Een kinderfeest als Sinterklaas gaat niet meer als[…]

Welkom in de kerk-vanaf 6 december

Na de persconferentie van 17 november jl. hebben moderamen en kerkrentmeesters het besluit genomen om op zondag 6 december de kerkdiensten weer op te starten. Bij de zondagse kerkdienst in de Grutte Tsjerke mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Vanaf 4 december kunt u zich op vrijdagavond aanmelden voor het[…]

Concert Simon Schoon 60 jaar organist

Het orgelconcert dat Simon Schoon op 31 oktober in Broek op Langedijk heeft gegeven ter gelegenheid van zijn jubileum ’60 jaar organist’ is terug te beluisteren. Op 1 september was Simon Schoon 60 jaar organist. Hij startte in 1960 bij de Christelijke Gereformeerde Kerk van Broek op Langedijk als assistent-organist.[…]

Update coronamaatregelen

Het kabinet heeft dinsdagavond 3 november een tijdelijk verzwaring van de gedeeltelijke lockdown afgekondigd. De extra maatregelen gelden voor twee weken. Het moderamen van onze gemeente heeft daarop besloten dat er de komende 2,5 week geen kerkelijke activiteiten plaats vinden. Kerkdiensten gaan wel door, maar zonder bezoekers. De diensten zijn[…]

Simon Schoon 60 jaar organist

Op 1 september was Simon Schoon 60 jaar organist. Hij startte in 1960 bij de Christelijke Gereformeerde Kerk van Broek op Langedijk als assistent-organist. Daarna was hij organist in Damwâld, Wommels en nu al bijna 16 jaar in Kollumerzwaag. Tijdens de kerkdienst van zondag 25 oktober werd stil gestaan bij[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow