Verdieping

Verdieping

Meditatie| De ziel

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.U levert mij niet over aan het dodenrijken laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid,voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Psalm[…]

Meditatie| Durf Daniël te zijn!

Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.Daniël 6: 11 Soms heb[…]

Meditatie| Mijn hulp komt van de Heer

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp?Psalm 121: 1 Bovenstaande woorden maken deel uit van Psalm 121. Een psalm die bij velen van u bekend is en een houvast is in goede en slechte tijden. De psalm maakt deel uit van een reeks psalmen die[…]

Verkondiging | De depressie van Elia

Het is genoeg geweest Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders1 Koningen 19: 4b De luisterdienst van zondag 26 juli 2020 is helaas tijdelijk niet beschikbaar via kerkomroep.nl. Wellicht is de dienst op een later moment wel te beluisteren.  De verkondiging van deze zondag, ‘de[…]

Meditatie | Verrast door de vreugde

Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben.2 Johannes 1: 4 Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de[…]

Meditatie | Gebed om zegen voor de wereld

God wees ons genadig en zegen onsPsalm 67: 2 AanleidingIeder mens die veel zorgen kent en zich in een crisis bevindt loopt het risico om zich alleen maar op zichzelf te concentreren en vergeet het leed van de ander. En dat is ook best begrijpelijk. Toch is het goed om[…]

Meditatie | Opnieuw geboren

Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. Jesaja 66: 8 We beleven rare tijden. Daar is[…]

Meditatie | Bewaak de innerlijke vlam

“Doof de Geest niet uit” 1 Thessalonicenzen 5: 19 A Hoe houd je het vuur van het geloof brandende bij jezelf? Nu de kerken gesloten zijn. We niet meer samen kunnen zingen, bidden of sacramenten kunnen vieren. Nu ook met Pinksteren de grote festivals niet meer zijn te bezoeken. Pinksterfeest[…]

Meditatie | Geef nooit op! Er is altijd hoop!

Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: Wees niet bevreesd; Sion, verlies de moed niet! De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met[…]

Meditatie | Blijf bij ons….

Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee Lucas 24:15 Teleurgesteld Bovenstaande tekst komt uit één van de mooiste verhalen die er in de Bijbel staan. In het verhaal staan zes vraagtekens en één uitroepteken. Die 6 vraagtekens omschrijven[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow