Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag | | Page 5

Nieuws

Inzameling Postzegels, Ansichtkaarten, Mobieltjes, Cartridges en Oud Geld

Duidelijk te merken buiten: de zomer is voorbij, de herfst is begonnen. Wellicht tijd om allerlei zaken uit te zoeken en op te ruimen. Indien u dingen wegdoet, kunnen deze wellicht nog een herbestemming krijgen. Hierbij valt te denken aan: ansichtkaarten met postzegels. Verder kunnen ook lege cartridges, oude mobieltjes,[…]

Uitnodiging vrijwilligersavond 27 januari 2023

Binnen onze beide gemeenten waren we gewend jaarlijks een vrijwilligersavond te houden.Na de fusie konden we vanwege corona deze traditie niet voortzetten in de Protestantse Gemeente van Kollumerzwaag.Graag willen we in 2023 een vrijwilligersavond houden waarbij we een ieder die op de een of andere manier als vrijwilliger betrokken is[…]

Kerstliederen spelen/zingen 1ste kerstdag 2022

Eerste Kerstdag (25 december) ’s morgens vroeg gaan een aantal leden van de brassband “Westersweach” door het dorp en worden er een aantal kerstliederen gespeelt.Start om 6.00 uur vanaf “de boei” bij de Grutte Tsjerke in Kollumerzwaag.Wie wil mag aansluiten om mee te zingen.Na afloop is er gelegenheid om samen[…]

Kerstgroet 2022 aan onze adoptiekinderen en Granny’s (ZWO)

Zoals gebruikelijk heeft de ZWO-commissie ook dit jaar weer namens onze gemeente een kerstkaart en een attentie gestuurd aan onze adoptiekinderen in Indonesië [Pikulan] en naar de beide Granny’s in Moldavië [Dorcas]. waarin wij hen allen Gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2023 toewensen.Op één van de kaarten[…]

Bekendmaking totaalbedrag van de actie Veld Vol Voedselpakketten

Aan het eind van de Gezinsdienst op zondag 23 oktober mochten wij [met hulp van enkele kinderen uit de gemeente] bekendmaken wat de actie totaal heeft opgebracht. Het totaalbedrag is : Kort van tevoren hadden we in de dienst nog het lied: ‘Gebed om zegen” gezongen (Opwekking 710).In het lied[…]

Doen jullie mee met de Schoenendoosactie?

Het is fijn om iets van onze rijkdom te delen met kinderen in andere landen. Dit jaar werken CBS De Stapstien en de gezinsdienstcommissie samen. Als afsluiter van de actie is er op zondag 6 november a.s. een gezinsdienst in de Grutte Tsjerke waar iedereen bij mag zijn! Het thema[…]

Inleveren spaardoosjes voor de actie Veld-Vol-Voedselpakketten

Zondag 16 oktober is het nog mogelijk om de spaardoosjes in te leveren in de kerk op de avondmaalstafel. Bent u deze zondag niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn dan kunt u mailen of bellen naar Jelly van der Pas of Petra Offinga, dan zorgen zij er voor[…]

Terugblik op de rijk gezegende ZWO-dienst voor Veld-Vol-Voedselpakketten

De dienst van 4 september stond in het teken van de actie van de Stichting Mensenkinderen “Veld-Vol-Voedselpakketten“ voor arme gezinnen in Albanië, Armenië en Moldavië. Bij deze actie krijgen arme gezinnen in het voorjaar pootaardappelen en groentezaden. Hiermee kunnen ze zelfvoorzienend worden. Eén Veld-Vol-Voedselpakket kost € 20,-. Om al tijdens[…]

ZWO-dienst van 4 september in het teken van Veld-Vol-Voedselpakket

Op zondag 4 september wordt een ZWO-dienst gehouden. Deze staat in het teken “Veld-Vol-Voedselpakket voor Albanië, Armenië en Moldavië”, de nieuwe actie van Stichting Mensenkinderen. De afgelopen jaren van Corona betekende geen werk, geen bijstand van de overheid, stijgende voedsel- en energieprijzen. Voor veel gezinnen op het platteland van Albanië,[…]

Wij zoeken een predikant

De Protestante Gemeente Kollumerzwaag is een open en missionaire geloofsgemeenschap, eigentijds en toekomstgericht. Wij belijden ons geloof bewust in de voetsporen van de geloofstradities. Omdat onze predikant met emeritaat is gegaan zijn wij op zoek naar een fulltime predikant. De profielschets omschrijft wat de gemeente verwacht van een predikant en[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow